Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1994. – 1999.
Konstituirajuća sjednica

Država Broj mandata
Belgija
Belgija:

6

Belgija:

7

Belgija:

6

Belgija:

2

Belgija:

1

Belgija:

3

25
Danska
Danska:

3

Danska:

3

Danska:

5

Danska:

1

Danska:

4

16
Francuska
Francuska:

15

Francuska:

13

Francuska:

1

Francuska:

7

Francuska:

14

Francuska:

13

Francuska:

13

Francuska:

11

87
Grčka
Grčka:

10

Grčka:

9

Grčka:

4

Grčka:

2

25
Irska
Irska:

1

Irska:

4

Irska:

1

Irska:

7

Irska:

2

15
Italija
Italija:

18

Italija:

12

Italija:

7

Italija:

5

Italija:

27

Italija:

4

Italija:

2

Italija:

12

87
Luksemburg
Luksemburg:

2

Luksemburg:

2

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

6
Nizozemska
Nizozemska:

8

Nizozemska:

10

Nizozemska:

10

Nizozemska:

1

Nizozemska:

2

31
Njemačka
Njemačka:

40

Njemačka:

47

Njemačka:

12

99
Portugal
Portugal:

10

Portugal:

9

Portugal:

3

Portugal:

3

25
Španjolska
Španjolska:

22

Španjolska:

30

Španjolska:

2

Španjolska:

9

Španjolska:

1

64
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

63

Ujedinjena Kraljevina:

19

Ujedinjena Kraljevina:

2

Ujedinjena Kraljevina:

2

Ujedinjena Kraljevina:

1

87
Europska unija
Europska unija:

198

Europska unija:

156

Europska unija:

44

Europska unija:

28

Europska unija:

27

Europska unija:

26

Europska unija:

23

Europska unija:

19

Europska unija:

19

Europska unija:

27

567
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
PSE
PPE
ELDR
GUE
FE
RDE
V
ARE
EDN
NI
Ukupno mandata
Belgija BE 6 7 6 2 1 3 25
Danska DK 3 3 5 1 4 16
Francuska FR 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Grčka EL 10 9 4 2 25
Irska IE 1 4 1 7 2 15
Italija IT 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Luksemburg LU 2 2 1 1 6
Nizozemska NL 8 10 10 1 2 31
Njemačka DE 40 47 12 99
Portugal PT 10 9 3 3 25
Španjolska ES 22 30 2 9 1 64
Ujedinjena Kraljevina UK 63 19 2 2 1 87
Europska unija EU 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1994. – 1999.
Konstituirajuća sjednica

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament