Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1994 - 1999
Ustanovujúca schôdza

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

6

Belgicko:

7

Belgicko:

6

Belgicko:

2

Belgicko:

1

Belgicko:

3

25
Dánsko
Dánsko:

3

Dánsko:

3

Dánsko:

5

Dánsko:

1

Dánsko:

4

16
Francúzsko
Francúzsko:

15

Francúzsko:

13

Francúzsko:

1

Francúzsko:

7

Francúzsko:

14

Francúzsko:

13

Francúzsko:

13

Francúzsko:

11

87
Grécko
Grécko:

10

Grécko:

9

Grécko:

4

Grécko:

2

25
Holandsko
Holandsko:

8

Holandsko:

10

Holandsko:

10

Holandsko:

1

Holandsko:

2

31
Írsko
Írsko:

1

Írsko:

4

Írsko:

1

Írsko:

7

Írsko:

2

15
Luxembursko
Luxembursko:

2

Luxembursko:

2

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

6
Nemecko
Nemecko:

40

Nemecko:

47

Nemecko:

12

99
Portugalsko
Portugalsko:

10

Portugalsko:

9

Portugalsko:

3

Portugalsko:

3

25
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

63

Spojené kráľovstvo:

19

Spojené kráľovstvo:

2

Spojené kráľovstvo:

2

Spojené kráľovstvo:

1

87
Španielsko
Španielsko:

22

Španielsko:

30

Španielsko:

2

Španielsko:

9

Španielsko:

1

64
Taliansko
Taliansko:

18

Taliansko:

12

Taliansko:

7

Taliansko:

5

Taliansko:

27

Taliansko:

4

Taliansko:

2

Taliansko:

12

87
Európska únia
Európska únia:

198

Európska únia:

156

Európska únia:

44

Európska únia:

28

Európska únia:

27

Európska únia:

26

Európska únia:

23

Európska únia:

19

Európska únia:

19

Európska únia:

27

567
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
PSE
PPE
ELDR
GUE
FE
RDE
V
ARE
EDN
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 6 7 6 2 1 3 25
Dánsko DK 3 3 5 1 4 16
Francúzsko FR 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Grécko EL 10 9 4 2 25
Holandsko NL 8 10 10 1 2 31
Írsko IE 1 4 1 7 2 15
Luxembursko LU 2 2 1 1 6
Nemecko DE 40 47 12 99
Portugalsko PT 10 9 3 3 25
Spojené kráľovstvo UK 63 19 2 2 1 87
Španielsko ES 22 30 2 9 1 64
Taliansko IT 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Európska únia 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1994 - 1999
Ustanovujúca schôdza

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament