Резултати от европейските избори през 2024 г.

Данни за настоящия законодателен мандат

Хърватия

Учредително заседание на 2 юли 2019 г. Хърватия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
HDZ Hrvatska demokratska zajednica 4
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske 3
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Coal Hrv. Suverenisti Coalition Hrvatski suverenisti (HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku + Hrvatska konzervativna stranka - HKS + Hrvatska stranka prava de. Ante Starrčević - HSP AS + Ujedinjeni hrvatski domoljubi - UHD) 1
Renew Europe - Renew Europe group 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Coal AMS (HL + PGS + HSU + IDS + HSS + GLAS + Demokrati) Coalition Amsterdamska koalicija (Hrvatski laburisti + Primorsko goranski savez + Hrvatska stranka umirovljenika + Istarski demokratski sabor + Hrvatska seljačka stranka + Građansko-liberalni savez + Demokrati) 1
НЧ - Независими членове 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
ŽIVI ZID Živi zid 1
Mislav Kolakušić Independent Mislav Kolakušić 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламентът в края на мандата си (април 2024 г.) Хърватия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
HDZ Hrvatska demokratska zajednica 4
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske 4
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Hrvatski suverenisti Hrvatski suverenisti 1
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Coal. Amsterdam Istarski demokratski sabor 1
НЧ - Независими членове 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Ključ Hrvatske Ključ Hrvatske 1
Ind. Independents 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни