Резултати от европейските избори през 2024 г.

Данни за настоящия законодателен мандат

Италия

Учредително заседание на 2 юли 2019 г. Италия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ID - Identity and Democracy 28
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
LN Lega Salvini Premier 28
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PD Partito Democratico (con Siamo Europei) 19
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
FI Forza Italia 6
SVP Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) 1
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
FDI Fratelli d'Italia 5
НЧ - Независими членове 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
M5S Movimento Cinque Stelle 14

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламентът в края на мандата си (април 2024 г.) Италия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ID - Група "Идентичност и демокрация" 23
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
LN Lega per Salvini Premier 23
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 15
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PD Partito Democratico 15
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
FI Forza italia 10
SVP Südtiroler Volkspartei 1
Ind. Independents 1
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
FDI Fratelli d'Italia 10
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
AZ Azione 2
IV Italia Viva-Il Centro 1
Ind. Independents 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Ind. Independents 3
НЧ - Независими членове 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
M5S Movimento Cinque Stelle 5
PD Partito Democratico 1
DC Democrazia Cristiana 1
AVS Alleanza Verdi e SInistra 1
Ind. Independents 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни