Пряко представяне на резултатите - 11/07/2024

Information Icon

Disclaimer

The Parliament publishes results using official data coming in from national authorities and only takes into account changes in group membership - including elected MEPs moving from one to another - that are officially communicated to the responsible services by the parties concerned. The composition of the new legislature will be formalised on 16 July during the constitutive session of the European Parliament.

11/07/2024 - 08:54
Всички часове са GMT+2

Европейски парламент 2024 – 2029 г. Предварителни резултати

Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 188
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 136
Patriots for Europe - Patriots for Europe 84
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 78
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 77
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 53
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
НЧ - Независими членове 12
Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат 21
Общо места
Предварителни изчисления

Съставът на Европейския парламент въз основа на наличните предварителни или окончателни национални резултати, публикувани след завършване на гласуването във всички държави членки въз основа на структурата на Парламента в края на изтеклия мандат.

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • Patriots for Europe - Patriots for Europe
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • НЧ - Независими членове
  • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

Латвия

Видове резултати:

Приблизителни оценки: Обобщение от Verian на наличните национални прогнозни резултати или данни от проучвания, получени в резултат от изборите и публикувани в дадена държава членка след завършване на гласуването от добре известни и надеждни национални институти за социологически проучвания.

Проекция на местата: Проекцията на местата в Европейския парламент се основава на обобщение от Verian на наличните резултати от избори, оценки или данни от проучвания, публикувани в държавите членки след завършване на гласуването. Проекцията се основава на структурата на Парламента в края на изтеклия мандат, без това да предопределя състава на политическите групи в новия мандат.

Предварителни изчисления: Съставът на Европейския парламент въз основа на наличните предварителни или окончателни национални резултати, публикувани след завършване на гласуването във всички държави членки въз основа на структурата на Парламента в края на изтеклия мандат.

Предварителни резултати: Първоначални резултати, представени от официалния избирателен орган на държавата членка въз основа на процент от преброените гласове.

Окончателни резултати: Резултати, публикувани от официалния избирателен орган на държавата членка след преброяването на всички гласове.

Официални резултати: Окончателни резултати, обявени от официалния избирателен орган на държавата членка и утвърдени от националния законодателен орган.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

04/07/2024 - 12:41
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по държави Предварителни резултати

Избирателна активност по държави в процентни пунктове
Държава Процент (%)
Европейски съюз 51,05%
Австрия 56,25%
Белгия 89,01%
България 33,78%
Германия 64,74%
Гърция 41,39%
Дания 58,25%
Естония 37,60%
Ирландия 50,65%
Испания 49,21%
Италия 48,31%
Кипър 58,86%
Латвия 33,82%
Литва 28,35%
Люксембург 82,29%
Малта 73,00%
Нидерландия 46,18%
Полша 40,65%
Португалия 36,63%
Румъния 52,42%
Словакия 34,38%
Словения 41,80%
Унгария 59,46%
Финландия 40,40%
Франция 51,49%
Хърватия 21,35%
Чехия 36,45%
Швеция 53,39%
Вижте пълните данни