Resultat per nationellt parti - 2019-2024 Ungern - Officiella resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • Coal (FIDESZ + KDNP) - Coalition (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség + Kereszténydemokrata Néppárt)
 • DK - Demokratikus Koalíció
 • Momentum - Momentum Mozgalom
 • Coal (MSZP + Párbeszéd) - Coaltion (Magyar Szocialista Párt + Párbeszéd Magyarországért)
 • JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom
 • Mi Hazánk - Mi Hazánk Mozgalom
 • MKKP - Magyar Kétfarkú Kutyapárt
 • LMP - Lehet Más a Politika
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
Coal (FIDESZ + KDNP) - Coalition (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség + Kereszténydemokrata Néppárt) 52,56 %
DK - Demokratikus Koalíció 16,05 %
Momentum - Momentum Mozgalom 9,93 %
Coal (MSZP + Párbeszéd) - Coaltion (Magyar Szocialista Párt + Párbeszéd Magyarországért) 6,61 %
JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom 6,34 %
Mi Hazánk - Mi Hazánk Mozgalom 3,29 %
MKKP - Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2,62 %
LMP - Lehet Más a Politika 2,18 %
Övriga partier - Övriga partier 0,42 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2019-2024 Ungern - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 13
S&D 5
Renew Europe 2
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Ungern - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
GUE/NGL
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
Coal (FIDESZ + KDNP) 52,56 % 13
DK 16,05 % 4
Momentum 9,93 % 2
Coal (MSZP + Párbeszéd) 6,61 % 1
JOBBIK 6,34 % 1
Mi Hazánk 3,29 % 0
MKKP 2,62 % 0
LMP 2,18 % 0
Övriga partier 0,42 % 0
100,00 % 13 5 0 2 0 0 0 1 21

Nationella partier

 • Coal (FIDESZ + KDNP) - Coalition (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség + Kereszténydemokrata Néppárt)
 • DK - Demokratikus Koalíció
 • Momentum - Momentum Mozgalom
 • Coal (MSZP + Párbeszéd) - Coaltion (Magyar Szocialista Párt + Párbeszéd Magyarországért)
 • JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom
 • Mi Hazánk - Mi Hazánk Mozgalom
 • MKKP - Magyar Kétfarkú Kutyapárt
 • LMP - Lehet Más a Politika
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Coal (FIDESZ + KDNP) Coalition (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség + Kereszténydemokrata Néppárt) 13
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DK Demokratikus Koalíció 4
Coal (MSZP + Párbeszéd) Coaltion (Magyar Szocialista Párt + Párbeszéd Magyarországért) 1
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Momentum Momentum Mozgalom 2
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Ungern - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Ungern Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 37 % 63 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 19 % 81 % 37 % 63 %
2019 38 % 62 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Ungern - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År HU- Ungern EU - Europeiska unionen
2004 38,50 % 45,47 %
2009 36,31 % 42,97 %
2014 28,97 % 42,61 %
2019 43,36 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet