Resultat per nationellt parti - 2014-2019 Ungern - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • FIDESZ - KDNP - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
 • JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom
 • MSZP - Magyar Szocialista Párt
 • DK - Demokratikus Koalíció
 • EGYÜTT-PM - Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért
 • LMP - Lehet Más a Politika
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
FIDESZ - KDNP - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 51,48 %
JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom 14,67 %
MSZP - Magyar Szocialista Párt 10,90 %
DK - Demokratikus Koalíció 9,75 %
EGYÜTT-PM - Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért 7,25 %
LMP - Lehet Más a Politika 5,04 %
Övriga partier - Övriga partier 0,91 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2014-2019 Ungern - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 12
S&D 4
Gröna/EFA 2
NI 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Ungern - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
NI
Platser
FIDESZ - KDNP 51,48 % 12
JOBBIK 14,67 % 3
MSZP 10,90 % 2
DK 9,75 % 2
EGYÜTT-PM 7,25 % 1
LMP 5,04 % 1
Övriga partier 0,91 % 0
100,00 % 12 4 0 0 0 2 0 3 21

Nationella partier

 • FIDESZ - KDNP - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
 • JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom
 • MSZP - Magyar Szocialista Párt
 • DK - Demokratikus Koalíció
 • EGYÜTT-PM - Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért
 • LMP - Lehet Más a Politika
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 12
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FIDESZ - KDNP Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 12
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DK Demokratikus Koalíció 2
MSZP Magyar Szocialista Párt 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LMP Lehet Más a Politika 1
EGYÜTT-PM Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért 1
NI - Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 3

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Ungern - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Ungern Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 37 % 63 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 19 % 81 % 37 % 63 %
2019 38 % 62 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Ungern - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År HU- Ungern EU - Europeiska unionen
2004 38,50 % 45,47 %
2009 36,31 % 42,97 %
2014 28,97 % 42,61 %
2019 43,36 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet