Resultat per nationellt parti - 2009-2014 Ungern - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • FIDESZ-KDNP - Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
 • MSZP - Magyar Szocialista Párt
 • JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom
 • MDF - Magyar Demokrata Fórum
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
FIDESZ-KDNP - Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt 56,36 %
MSZP - Magyar Szocialista Párt 17,37 %
JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom 14,77 %
MDF - Magyar Demokrata Fórum 5,31 %
Övriga partier - Övriga partier 6,19 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2009-2014 Ungern - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 14
S&D 4
ECR 1
NI 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Ungern - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
FIDESZ-KDNP 56,36 % 14
MSZP 17,37 % 4
JOBBIK 14,77 % 3
MDF 5,31 % 1
Övriga partier 6,19 % 0
100,00 % 14 4 0 0 1 0 0 3 22

Nationella partier

 • FIDESZ-KDNP - Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
 • MSZP - Magyar Szocialista Párt
 • JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom
 • MDF - Magyar Demokrata Fórum
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 14
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FIDESZ-KDNP Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt 14
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MSZP Magyar Szocialista Párt 4
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MDF Magyar Demokrata Fórum 1
NI - Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 3

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Ungern - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Ungern Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 37 % 63 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 19 % 81 % 37 % 63 %
2019 38 % 62 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Ungern - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År HU- Ungern EU - Europeiska unionen
2004 38,50 % 45,47 %
2009 36,31 % 42,97 %
2014 28,97 % 42,61 %
2019 43,36 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet