Resultat per nationellt parti - 2009-2014 Storbritannien - Storbritannien - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • Cons. - Conservative Party 
 • UKIP - UK Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • LD - Liberal Democrats 
 • GP - Green Party of England and Wales
 • BNP - British National Party
 • SNP - Scottish National Party
 • PC - Plaid Cymru
 • Övriga partier Storbr. - Övriga partier Storbritannien
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
Cons. - Conservative Party  27,70 %
UKIP - UK Independence Party 16,50 %
Lab. - Labour Party 15,70 %
LD - Liberal Democrats  13,70 %
GP - Green Party of England and Wales 8,38 %
BNP - British National Party 6,20 %
SNP - Scottish National Party 2,10 %
PC - Plaid Cymru 0,78 %
Övriga partier Storbr. - Övriga partier Storbritannien 8,94 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2009-2014 Storbritannien - Storbritannien - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 13
ALDE 11
Gröna/EFA 5
ECR 24
EFD 13
NI 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Storbritannien - Storbritannien - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
Cons. 27,70 % 25
UKIP 16,50 % 13
Lab. 15,70 % 13
LD 13,70 % 11
GP 8,38 % 2
BNP 6,20 % 2
SNP 2,10 % 2
PC 0,78 % 1
Övriga partier Storbr. 8,94 % 0
100,00 % 0 13 11 5 24 0 13 3 69

Nationella partier

 • Cons. - Conservative Party 
 • UKIP - UK Independence Party
 • Lab. - Labour Party
 • LD - Liberal Democrats 
 • GP - Green Party of England and Wales
 • BNP - British National Party
 • SNP - Scottish National Party
 • PC - Plaid Cymru
 • Övriga partier Storbr. - Övriga partier Storbritannien

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 24
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  24
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Lab. Labour Party 13
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UKIP UK Independence Party 13
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 11
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LD Liberal Democrats  11
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
NI - Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  1
BNP British National Party 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet