Resultat per nationellt parti - 2009-2014 Storbritannien - Nordirland - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • SF - Sinn Fein
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • UUP - Ulster Conservatives and Unionists - New Force
 • Övriga partier Nordirl. - Övriga parter Nordirland
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
SF - Sinn Fein 26,04 %
DUP - Democratic Unionist Party 18,23 %
UUP - Ulster Conservatives and Unionists - New Force 17,11 %
Övriga partier Nordirl. - Övriga parter Nordirland 38,62 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2009-2014 Storbritannien - Nordirland - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ECR 1
GUE/NGL 1
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Storbritannien - Nordirland - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
SF 26,04 % 1
DUP 18,23 % 1
UUP 17,11 % 1
Övriga partier Nordirl. 38,62 % 0
100,00 % 0 0 0 0 1 1 0 1 3

Nationella partier

 • SF - Sinn Fein
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • UUP - Ulster Conservatives and Unionists - New Force
 • Övriga partier Nordirl. - Övriga parter Nordirland

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UUP Ulster Conservatives and Unionists - New Force 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SF Sinn Fein 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DUP Democratic Unionist Party 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet