Platser per politisk grupp - 2004-2009 Italien - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED 24
PSE 17
ALDE 12
UEN 13
Verts/ALE 2
GUE/NGL 7
NI 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Italien - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Platser
PDL 20
PD 17
PDL 9
Ind 5
PRC-SE 4
PS 4
LN 3
SD 3
Lista Bonino 2
PdCI 2
UDC 2
Verdi 2
La Destra - AS 1
MSFT 1
Partito Pensionati 1
Partito del Sud - AM 1
SVP 1
24 17 12 13 2 7 0 3 78

Nationella partier

 • PDL - Il Popolo della Libertà
 • PD - Partito Democratico
 • PDL - Polo delle Libertà
 • Ind - Independent
 • PRC-SE - Partito della Rifondazione Comunista
 • PS - Partito Socialista Italiano
 • LN - Lega Nord
 • SD - Sinistra Democratica
 • Lista Bonino - Lista Bonino
 • PdCI - Partito dei Comunisti Italiani
 • UDC - Unione dei Democratici Cristiani e di Centro
 • Verdi - Federazione dei Verdi
 • La Destra - AS - La Destra - Alleanza Siciliana
 • MSFT - Movimento Sociale Fiamma Tricolore
 • Partito Pensionati - Partito dei pensionati
 • Partito del Sud - AM - Partito del Sud - AM
 • SVP - Südtiroler Volkspartei

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 24
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PDL Il Popolo della Libertà 20
UDC Unione dei Democratici Cristiani e di Centro 2
Partito Pensionati Partito dei pensionati 1
SVP Südtiroler Volkspartei 1
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 17
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PD Partito Democratico 8
PS Partito Socialista Italiano 4
SD Sinistra Democratica 3
Ind Independent 2
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind Independent 1
LN Lega Nord 3
La Destra - AS La Destra - Alleanza Siciliana 1
PDL Polo delle Libertà 8
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 12
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PD Partito Democratico 9
Lista Bonino Lista Bonino 2
Partito del Sud - AM Partito del Sud - AM 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind Independent 1
PRC-SE Partito della Rifondazione Comunista 4
PdCI Partito dei Comunisti Italiani 2
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Verdi Federazione dei Verdi 2
NI - Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind Independent 1
PDL Polo delle Libertà 1
MSFT Movimento Sociale Fiamma Tricolore 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet