Platser per politisk grupp - 1994-1999 Italien - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • UPE - Gruppen Union för Europa
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 19
PPE 36
ELDR 4
GUE/NGL 5
UPE 3
V 3
ARE 2
NI 15

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • UPE - Gruppen Union för Europa
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1994-1999 Italien - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
PSE
PPE
ELDR
GUE/NGL
UPE
V
ARE
I-EDN
NI
Platser
FI 25
DS 15
AN 10
PPI 7
LN 6
CCD 2
CU 2
Fed. Verdi 2
P. Segni 2
Pannella - Riformatori 2
RC 2
SDI 2
CDU 1
I Democrat. 1
Ind. Sin 1
MSI 1
PRI 1
PdCI 1
RETE 1
SV 1
SVP 1
UDR 1
19 36 4 5 3 3 2 0 15 87

Nationella partier

 • FI - Forza Italia
 • DS - Partito Democratico della Sinistra
 • AN - Alleanza Nazionale 
 • PPI - Partito Popolare Italiano
 • LN - Lega Nord
 • CCD - Centro cristiano democratico
 • CU - Consumatori Uniti
 • Fed. Verdi - Federazione dei Verdi
 • P. Segni - Patto Segni
 • Pannella - Riformatori - Lista Pannella/Reformatori
 • RC - Partito della Rifondazione Comunista
 • SDI - Socialdemocratici Italiani
 • CDU - Cristiano democratici uniti
 • I Democrat. - Democrati
 • Ind. Sin - Indipendenti di Sinestra
 • MSI - Movimento Sociale Italiano
 • PRI - Partito Repubblicano 
 • PdCI - Partito dei Comunisti Italiani
 • RETE - Movimento per la Democrazia - La Rete
 • SV - Sinistra Verde
 • SVP - Südtiroler Volkspartei
 • UDR - Unione Democratica per la Repubblica

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • UPE - Gruppen Union för Europa
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 36
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FI Forza Italia 21
PPI Partito Popolare Italiano 7
CCD Centro cristiano democratico 2
P. Segni Patto Segni 2
CDU Cristiano democratici uniti 1
I Democrat. Democrati 1
SVP Südtiroler Volkspartei 1
UDR Unione Democratica per la Repubblica 1
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 19
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DS Partito Democratico della Sinistra 15
SDI Socialdemocratici Italiani 2
CU Consumatori Uniti 1
Ind. Sin Indipendenti di Sinestra 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CU Consumatori Uniti 1
RC Partito della Rifondazione Comunista 2
PdCI Partito dei Comunisti Italiani 1
SV Sinistra Verde 1
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FI Forza Italia 2
LN Lega Nord 1
PRI Partito Repubblicano  1
UPE - Gruppen Union för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FI Forza Italia 2
LN Lega Nord 1
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Fed. Verdi Federazione dei Verdi 2
RETE Movimento per la Democrazia - La Rete 1
ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Pannella - Riformatori Lista Pannella/Reformatori 2
NI - Grupplösa 15
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LN Lega Nord 4
AN Alleanza Nazionale  10
MSI Movimento Sociale Italiano 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet