Mandaty według grup politycznych - 2004-2009 Włochy - Ustępujący Parlament

Wykres słupkowy

Łącznie Mandaty

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
 • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
EPL-ED 24
PSE 17
ALDE 12
UEN 13
Verts/ALE 2
GUE/NGL 7
NI 3

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
 • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski

Podział partii krajowych i grup politycznych - 2004-2009 Włochy - Ustępujący Parlament

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Partie krajowe
EPL-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Mandaty
PDL 20
PD 17
PDL 9
Ind 5
PRC-SE 4
PS 4
LN 3
SD 3
Lista Bonino 2
PdCI 2
UDC 2
Verdi 2
La Destra - AS 1
MSFT 1
Partito Pensionati 1
Partito del Sud - AM 1
SVP 1
24 17 12 13 2 7 0 3 78

Partie krajowe

 • PDL - Il Popolo della Libertà
 • PD - Partito Democratico
 • PDL - Polo delle Libertà
 • Ind - Independent
 • PRC-SE - Partito della Rifondazione Comunista
 • PS - Partito Socialista Italiano
 • LN - Lega Nord
 • SD - Sinistra Democratica
 • Lista Bonino - Lista Bonino
 • PdCI - Partito dei Comunisti Italiani
 • UDC - Unione dei Democratici Cristiani e di Centro
 • Verdi - Federazione dei Verdi
 • La Destra - AS - La Destra - Alleanza Siciliana
 • MSFT - Movimento Sociale Fiamma Tricolore
 • Partito Pensionati - Partito dei pensionati
 • Partito del Sud - AM - Partito del Sud - AM
 • SVP - Südtiroler Volkspartei

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
 • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 24
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PDL Il Popolo della Libertà 20
UDC Unione dei Democratici Cristiani e di Centro 2
Partito Pensionati Partito dei pensionati 1
SVP Südtiroler Volkspartei 1
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 17
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PD Partito Democratico 8
PS Partito Socialista Italiano 4
SD Sinistra Democratica 3
Ind Independent 2
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 1
LN Lega Nord 3
La Destra - AS La Destra - Alleanza Siciliana 1
PDL Polo delle Libertà 8
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 12
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PD Partito Democratico 9
Lista Bonino Lista Bonino 2
Partito del Sud - AM Partito del Sud - AM 1
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 1
PRC-SE Partito della Rifondazione Comunista 4
PdCI Partito dei Comunisti Italiani 2
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Verdi Federazione dei Verdi 2
NI - Niezrzeszeni 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 1
PDL Polo delle Libertà 1
MSFT Movimento Sociale Fiamma Tricolore 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski