Platser per politisk grupp - 1989-1994 Italien - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 34
PPE 27
LDR 4
V 6
ARC 1
NI 9

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1989-1994 Italien - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Platser
DC 26
PDS 20
PSI 12
MSI-DN 4
Verdi 3
ARCOB 2
LL 2
PRI 2
PRI-PLI-Fed 2
PSDI 2
RC 2
DP 1
L.A.DROGA 1
SVP 1
UV-PSdA 1
34 27 4 6 0 1 0 0 9 81

Nationella partier

 • DC - Democrazia Cristiana
 • PDS - Partito Democratico della Sinistra
 • PSI - Partito Socialista Italiano 
 • MSI-DN - Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
 • Verdi - Verdi Europa - Lista Verde
 • ARCOB - Verdi Arcobaleno
 • LL - Lega Lombarda
 • PRI - Partito Repubblicano 
 • PRI-PLI-Fed - Partito Repubblicano/ Partito Liberale Italiano/Federalismo Europa dei Popoli
 • PSDI - Partito Socialista Democratico Italiano
 • RC - Partito della Rifondazione Comunista
 • DP - Democrazia Proletaria
 • L.A.DROGA - Antiproibizionisti sulla droga
 • SVP - Südtiroler Volkspartei
 • UV-PSdA - Union Valdôtaine - Partito Sardo d'Azione

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 34
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PDS Partito Democratico della Sinistra 20
PSI Partito Socialista Italiano  12
PSDI Partito Socialista Democratico Italiano 2
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 27
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DC Democrazia Cristiana 26
SVP Südtiroler Volkspartei 1
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Verdi Verdi Europa - Lista Verde 3
ARCOB Verdi Arcobaleno 2
DP Democrazia Proletaria 1
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PRI Partito Repubblicano  2
L.A.DROGA Antiproibizionisti sulla droga 1
PRI-PLI-Fed Partito Repubblicano/ Partito Liberale Italiano/Federalismo Europa dei Popoli 1
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UV-PSdA Union Valdôtaine - Partito Sardo d'Azione 1
NI - Grupplösa 9
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PRI-PLI-Fed Partito Repubblicano/ Partito Liberale Italiano/Federalismo Europa dei Popoli 1
MSI-DN Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale 4
LL Lega Lombarda 2
RC Partito della Rifondazione Comunista 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet