Platser per politisk grupp - 1994-1999 Italien - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE - Gruppen Europeiska enade vänstern
 • FE - Gruppen Forza Europa
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • EDN - Gruppen Nationernas Europa (samordningsgrupp)
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 18
PPE 12
ELDR 7
GUE 5
FE 27
V 4
ARE 2
NI 12

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE - Gruppen Europeiska enade vänstern
 • FE - Gruppen Forza Europa
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • EDN - Gruppen Nationernas Europa (samordningsgrupp)
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1994-1999 Italien - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
PSE
PPE
ELDR
GUE
FE
RDE
V
ARE
EDN
NI
Platser
FI 25
PDS 15
AN 10
PPI 8
LN 6
RC 5
Fed. Verdi 3
Patto Segni 3
CCD 2
PSI 2
Pannella-Riformatori 2
Ind. Sin. 1
MSI 1
PRI 1
PSDI 1
RETE 1
SVP 1
Övriga partier 0
18 12 7 5 27 0 4 2 0 12 87

Nationella partier

 • FI - Forza Italia
 • PDS - Partito Democratico della Sinistra
 • AN - Alleanza Nazionale 
 • PPI - Partito Popolare Italiano
 • LN - Lega Nord
 • RC - Partito della Rifondazione Comunista
 • Fed. Verdi - Federazione dei Verdi
 • Patto Segni - Patto Segni
 • CCD - Centro cristiano democratico
 • PSI - Partito Socialista Italiano
 • Pannella-Riformatori - Lista Pannella/Reformatori
 • Ind. Sin. - Indipendenti di Sinestra
 • MSI - Movimento Sociale Italiano
 • PRI - Partito Repubblicano 
 • PSDI - Partito Socialista Democratico Italiano
 • RETE - Movimento per la Democrazia - La Rete
 • SVP - Südtiroler Volkspartei
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE - Gruppen Europeiska enade vänstern
 • FE - Gruppen Forza Europa
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • EDN - Gruppen Nationernas Europa (samordningsgrupp)
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
FE - Gruppen Forza Europa 27
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FI Forza Italia 25
CCD Centro cristiano democratico 2
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 18
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PDS Partito Democratico della Sinistra 15
PSI Partito Socialista Italiano 2
Ind. Sin. Indipendenti di Sinestra 1
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 12
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PPI Partito Popolare Italiano 8
Patto Segni Patto Segni 3
SVP Südtiroler Volkspartei 1
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LN Lega Nord 6
PRI Partito Repubblicano  1
GUE - Gruppen Europeiska enade vänstern 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
RC Partito della Rifondazione Comunista 5
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Fed. Verdi Federazione dei Verdi 3
RETE Movimento per la Democrazia - La Rete 1
ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Pannella-Riformatori Lista Pannella/Reformatori 2
NI - Grupplösa 12
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
AN Alleanza Nazionale  10
MSI Movimento Sociale Italiano 1
PSDI Partito Socialista Democratico Italiano 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Italien - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Italien Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 14 % 86 % 16 % 84 %
1984 10 % 90 % 18 % 82 %
1989 12 % 88 % 19 % 81 %
1994 13 % 87 % 26 % 74 %
1999 11 % 89 % 30 % 70 %
2004 21 % 79 % 31 % 69 %
2009 21 % 79 % 35 % 65 %
2014 40 % 60 % 37 % 63 %
2019 41 % 59 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Italien - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År IT- Italien EU - Europeiska unionen
1979 85,65 % 61,99 %
1984 82,47 % 58,98 %
1989 81,07 % 58,41 %
1994 73,60 % 56,67 %
1999 69,76 % 49,51 %
2004 71,72 % 45,47 %
2009 66,47 % 42,97 %
2014 57,22 % 42,61 %
2019 54,50 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet