Platser per politisk grupp - 2004-2009 Frankrike - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED 18
PSE 31
ALDE 10
Verts/ALE 6
GUE/NGL 3
IND/DEM 3
NI 7

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Frankrike - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Platser
PS 31
UMP 17
MoDem 7
Verts 6
FN 4
AD 3
MPF 2
PCF 2
PDF 2
La Maison de la Vie 1
MPF-RIF 1
NC 1
RDM 1
18 31 10 0 6 3 3 7 78

Nationella partier

 • PS - Parti Socialiste
 • UMP - Union pour un Mouvement Populaire
 • MoDem - Mouvement démocrate
 • Verts - Europe Écologie - Les Verts
 • FN - Front National
 • AD - Avenir démocrate
 • MPF - Mouvement pour la France
 • PCF - Parti Communiste Français
 • PDF - Le Parti de la France
 • La Maison de la Vie - La Maison de la Vie et des Libertés
 • MPF-RIF - Mouvement pour la France - Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France
 • NC - Nouveau Centre
 • RDM - Rassemblement démocratique martiniquais

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 31
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 31
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 18
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UMP Union pour un Mouvement Populaire 17
NC Nouveau Centre 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 10
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MoDem Mouvement démocrate 7
AD Avenir démocrate 3
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Verts Europe Écologie - Les Verts 6
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PCF Parti Communiste Français 2
RDM Rassemblement démocratique martiniquais 1
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MPF Mouvement pour la France 2
MPF-RIF Mouvement pour la France - Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France 1
NI - Grupplösa 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FN Front National 4
PDF Le Parti de la France 2
La Maison de la Vie La Maison de la Vie et des Libertés 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet