Platser per politisk grupp - 2004-2009 Frankrike - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED 17
PSE 31
ALDE 11
Verts/ALE 6
GUE/NGL 3
IND/DEM 3
NI 7

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Frankrike - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI
Platser
PS 31
UMP 17
UDF 11
FN 7
Verts 6
MPF 3
PCF 2
PCR 1
Övriga partier 0
17 31 11 6 3 3 0 7 78

Nationella partier

 • PS - Parti Socialiste
 • UMP - Union pour un Mouvement Populaire
 • UDF - Union pour la Démocratie Française
 • FN - Front National
 • Verts - Europe Écologie
 • MPF - Mouvement pour la France
 • PCF - Parti Communiste Français
 • PCR - Parti Communiste Réunionnais
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 31
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 31
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 17
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UMP Union pour un Mouvement Populaire 17
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 11
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UDF Union pour la Démocratie Française 11
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Verts Europe Écologie 6
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PCF Parti Communiste Français 2
PCR Parti Communiste Réunionnais 1
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MPF Mouvement pour la France 3
NI - Grupplösa 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FN Front National 7

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Frankrike - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Frankrike Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 22 % 78 % 16 % 84 %
1984 21 % 79 % 18 % 82 %
1989 23 % 77 % 19 % 81 %
1994 30 % 70 % 26 % 74 %
1999 40 % 60 % 30 % 70 %
2004 45 % 55 % 31 % 69 %
2009 44 % 56 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Frankrike - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År FR- Frankrike EU - Europeiska unionen
1979 60,71 % 61,99 %
1984 56,72 % 58,98 %
1989 48,80 % 58,41 %
1994 52,71 % 56,67 %
1999 46,76 % 49,51 %
2004 42,76 % 45,47 %
2009 40,63 % 42,97 %
2014 42,43 % 42,61 %
2019 50,12 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet