Platser per politisk grupp - 1989-1994 Frankrike - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 21
PPE 12
LDR 9
V 8
RDE 11
ARC 1
CG 7
DR 9
NI 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1989-1994 Frankrike - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Platser
PS 17
RPR 12
FN 9
Les Verts 8
PCF 7
CDS 6
PR 5
UDF 4
s.e. 3
app. PS 2
Ass. Dém. 1
MRG 1
Rad 1
UDF Rad 1
UDF adh. dir. 1
UDF-PPDF 1
UDI 1
Verts - UPC 1
21 12 9 8 11 1 7 9 3 81

Nationella partier

 • PS - Parti Socialiste
 • RPR - Rassemblement pour la République
 • FN - Front National
 • Les Verts - Europe Écologie - Les Verts
 • PCF - Parti Communiste Français
 • CDS - Centre des démocrates sociaux
 • PR - Parti républicain
 • UDF - Union pour la Démocratie Française
 • s.e. - Sans étiquette
 • app. PS - Apparenté Parti socialiste
 • Ass. Dém. - Association des Démocrates
 • MRG - Movement des Radicaux de Gauche
 • Rad - Parti Radical
 • UDF Rad - Union pour la Démocratie Française - Parti Radical
 • UDF adh. dir. - Union pour la Démocratie Française Adhérents Directs
 • UDF-PPDF - Parti populaire pour la démocratie française
 • UDI - Union des Indépendants
 • Verts - UPC - Les Verts - L'Union du peuple corse

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 21
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 16
app. PS Apparenté Parti socialiste 2
Ass. Dém. Association des Démocrates 1
MRG Movement des Radicaux de Gauche 1
s.e. Sans étiquette 1
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 12
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
s.e. Sans étiquette 1
CDS Centre des démocrates sociaux 6
UDF Union pour la Démocratie Française 2
RPR Rassemblement pour la République 1
UDF-PPDF Parti populaire pour la démocratie française 1
UDI Union des Indépendants 1
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 11
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
RPR Rassemblement pour la République 11
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 9
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UDF Union pour la Démocratie Française 1
PR Parti républicain 5
Rad Parti Radical 1
UDF adh. dir. Union pour la Démocratie Française Adhérents Directs 1
UDF Rad Union pour la Démocratie Française - Parti Radical 1
DR - Europeiska högerns tekniska grupp 9
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FN Front National 9
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Les Verts Europe Écologie - Les Verts 8
CG - Enad vänster 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PCF Parti Communiste Français 7
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Verts - UPC Les Verts - L'Union du peuple corse 1
NI - Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 1
s.e. Sans étiquette 1
UDF Union pour la Démocratie Française 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet