Platser per politisk grupp - 1984-1989 Frankrike - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • DR - Gruppen Europeiska högern
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 20
PPE 8
COM 10
L 13
RDE 20
DR 9
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • DR - Gruppen Europeiska högern
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1984-1989 Frankrike - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
NI
Platser
PS 20
RPR 16
UDF 14
FN 9
PCF 9
Rad. 4
CNI 3
DCF 1
PCR 1
PR 1
UDF-CDS 1
UDF-PR 1
UDF-PSDI 1
20 8 0 10 13 20 0 9 1 81

Nationella partier

 • PS - Parti Socialiste
 • RPR - Rassemblement Rour la République
 • UDF - Union pour la Démocratie Française
 • FN - Front National
 • PCF - Parti Communiste Français
 • Rad. - Parti Radical
 • CNI - Centre National des Indépendants et paysans
 • DCF - Démocratie Chrétienne Française
 • PCR - Parti Communiste Réunionnais
 • PR - Parti Républicain
 • UDF-CDS - Centre des Démocrates Sociaux
 • UDF-PR - UDF - Parti Républicain
 • UDF-PSDI - Parti Social-Démocrate

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • DR - Gruppen Europeiska högern
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 20
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 20
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 20
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Rad. Parti Radical 1
RPR Rassemblement Rour la République 16
CNI Centre National des Indépendants et paysans 2
DCF Démocratie Chrétienne Française 1
L - Liberala och demokratiska gruppen 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UDF Union pour la Démocratie Française 7
Rad. Parti Radical 3
PR Parti Républicain 1
UDF-PR UDF - Parti Républicain 1
UDF-PSDI Parti Social-Démocrate 1
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 10
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PCF Parti Communiste Français 9
PCR Parti Communiste Réunionnais 1
DR - Gruppen Europeiska högern 9
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FN Front National 9
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 8
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UDF Union pour la Démocratie Française 7
UDF-CDS Centre des Démocrates Sociaux 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CNI Centre National des Indépendants et paysans 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet