2024-07-16 - 09:44
Alla tider anges i GMT+2

Resultat per nationellt parti - 2024-2029 Belgien - Tyskspråkig valförsamling - Officiella resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • SP - Sozialistische Partei
 • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • Övriga ty. partier - Övriga partier från tysktalande valkretsar
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
CSP - Christlich Soziale Partei 34,93 %
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 16,43 %
PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt 13,57 %
SP - Sozialistische Partei 11,82 %
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 11,10 %
Övriga ty. partier - Övriga partier från tysktalande valkretsar 12,15 %

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-07-15 - 17:47
Alla tider anges i GMT+2

Platser per politisk grupp - 2024-2029 Belgien - Tyskspråkig valförsamling - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Patriots - Patriots for Europe
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Patriots - Patriots for Europe
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-07-15 - 17:47
Alla tider anges i GMT+2

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2024-2029 Belgien - Tyskspråkig valförsamling - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
Patriots
ECR
Renew Europe
Gröna/EFA
The Left
ESN
NI
Platser
CSP 34,93 % 1
ProDG 16,43 % 0
PFF-MR 13,57 % 0
SP 11,82 % 0
ECOLO (G.) 11,10 % 0
Övriga ty. partier 12,15 % 0
100,00 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Nationella partier

 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • SP - Sozialistische Partei
 • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • Övriga ty. partier - Övriga partier från tysktalande valkretsar

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Patriots - Patriots for Europe
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CSP Christlich Soziale Partei 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Verian för Europaparlamentet