10/06/2024 - 14:26
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии - 2024-2029 r. Белгия - Немскоезична избирателна колегия - Окончателни резултати

Процент от гласовете

Диаграма

Национални партии


 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • SP - Sozialistische Partei
 • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • Други партии G. - Други партии от немско-говорещата избирателна колегия
Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете % от гласовете
CSP - Christlich Soziale Partei 34,93%
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 16,43%
PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt 13,57%
SP - Sozialistische Partei 11,82%
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 11,10%
Други партии G. - Други партии от немско-говорещата избирателна колегия 12,15%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

10/06/2024 - 00:17
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи - 2024-2029 r. Белгия - Немскоезична избирателна колегия - Предварителни резултати

Стълбовидна диаграма

Общо места

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Patriots for Europe - Patriots for Europe
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП 1

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Patriots for Europe - Patriots for Europe
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

10/06/2024 - 00:17
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи - 2024-2029 r. Белгия - Немскоезична избирателна колегия - Предварителни резултати

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Национални партии Гласове
ЕНП
S&D
Patriots for Europe
ЕКР
Renew Europe
Зелените/ECA
The Left
ESN
НЧ
Други членове
Места
CSP 34,93% 1
ProDG 16,43% 0
PFF-MR 13,57% 0
SP 11,82% 0
ECOLO (G.) 11,10% 0
Други партии G. 12,15% 0
100,00% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Национални партии

 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • SP - Sozialistische Partei
 • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • Други партии G. - Други партии от немско-говорещата избирателна колегия

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Patriots for Europe - Patriots for Europe
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CSP Christlich Soziale Partei 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент