16.07.2024 - 09:44
Všetky časy sú v UTC+2

Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2024 - 2029 Belgicko - Nemecky hovoriace volebné kolégium - Oficiálne výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • SP - Sozialistische Partei
 • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • Iné strany G. - Iné strany z nemecky hovoriaceho elektorátu
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
CSP - Christlich Soziale Partei 34,93 %
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 16,43 %
PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt 13,57 %
SP - Sozialistische Partei 11,82 %
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 11,10 %
Iné strany G. - Iné strany z nemecky hovoriaceho elektorátu 12,15 %

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

15.07.2024 - 17:47
Všetky časy sú v UTC+2

Počet kresiel podľa politických skupín - 2024 - 2029 Belgicko - Nemecky hovoriace volebné kolégium - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • Patriots - Patriots for Europe
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • Patriots - Patriots for Europe
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

15.07.2024 - 17:47
Všetky časy sú v UTC+2

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2024 - 2029 Belgicko - Nemecky hovoriace volebné kolégium - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
Patriots
EKR
Renew Europe
Zelení/ESA
The Left
ESN
NI
Kresiel
CSP 34,93 % 1
ProDG 16,43 % 0
PFF-MR 13,57 % 0
SP 11,82 % 0
ECOLO (G.) 11,10 % 0
Iné strany G. 12,15 % 0
100,00 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Vnútroštátne strany

 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • SP - Sozialistische Partei
 • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • Iné strany G. - Iné strany z nemecky hovoriaceho elektorátu

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • Patriots - Patriots for Europe
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CSP Christlich Soziale Partei 1

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament