16.07.24 - 09:44
Alle tider er GMT+2

Resultater pr. nationalt parti - 2024-2029 Belgien - Den tysktalende valgkreds - Officielle resultater

Procentdel af stemmer

Diagram

Nationale partier


  • CSP - Christlich Soziale Partei
  • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
  • PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt
  • SP - Sozialistische Partei
  • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
  • Andre partier T. - Andre partier fra tysktalende EU-valgkreds
Nationale partiers procentdel af stemmer
Nationale partier Procentdel af stemmer % af stemmerne
CSP - Christlich Soziale Partei 34,93 %
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 16,43 %
PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt 13,57 %
SP - Sozialistische Partei 11,82 %
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 11,10 %
Andre partier T. - Andre partier fra tysktalende EU-valgkreds 12,15 %

Kilde: Verian for Europa-Parlamentet

15.07.24 - 17:47
Alle tider er GMT+2

Pladser pr. politisk gruppe - 2024-2029 Belgien - Den tysktalende valgkreds - Konstituerende møde

Søjlediagram

I alt pladser

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • Patriots - Patriots for Europe
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Løsgængere

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Pladser pr. politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • Patriots - Patriots for Europe
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Løsgængere

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Kilde: Verian for Europa-Parlamentet

15.07.24 - 17:47
Alle tider er GMT+2

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper - 2024-2029 Belgien - Den tysktalende valgkreds - Konstituerende møde

Sammensætning af de nationale pladser i Europa-Parlamentet, opdelt efter europæiske politiske grupper og nationale partier
Nationale partier Stemmer
EPP
S&D
Patriots
EKR
Renew Europe
Grønne/EFA
The Left
ESN
NI
Pladser
CSP 34,93 % 1
ProDG 16,43 % 0
PFF-MR 13,57 % 0
SP 11,82 % 0
ECOLO (G.) 11,10 % 0
Andre partier T. 12,15 % 0
100,00 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Nationale partier

  • CSP - Christlich Soziale Partei
  • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
  • PFF-MR - Partei für Freiheit und Fortschritt
  • SP - Sozialistische Partei
  • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
  • Andre partier T. - Andre partier fra tysktalende EU-valgkreds

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • Patriots - Patriots for Europe
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Løsgængere

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Sammensætning af de nationale pladser i Europa-Parlamentet, opdelt efter europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
CSP Christlich Soziale Partei 1

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Kilde: Verian for Europa-Parlamentet