Resultat per nationellt parti - 2009-2014 Belgien - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten
 • PS - Parti Socialiste
 • Vl. Belang - Vlaams Belang
 • MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales
 • sp.a - Socialistische Partij - Anders
 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • cdH - Centre Démocrate Humaniste
 • Groen! - Groen!
 • LDD - Lijst Dedecker
 • CSP - Christeliche soziale Partei
 • PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • ecolo (G) - ecolo (G)
 • SP - Sozialdemokratischen Partei Ostbelgiëns
 • Övriga fr. partier - Övriga partier från fransktalande valkretsar
 • Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländsktalande valkretsar
 • Övriga ty. partier - Övriga partier från tysktalande valkretsar
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 14,43 %
Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten 12,75 %
PS - Parti Socialiste 10,88 %
Vl. Belang - Vlaams Belang 9,85 %
MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement 9,74 %
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 8,55 %
sp.a - Socialistische Partij - Anders 8,21 %
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 6,13 %
cdH - Centre Démocrate Humaniste 4,99 %
Groen! - Groen! 4,90 %
LDD - Lijst Dedecker 4,51 %
CSP - Christeliche soziale Partei 0,19 %
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 0,12 %
ecolo (G) - ecolo (G) 0,09 %
SP - Sozialdemokratischen Partei Ostbelgiëns 0,09 %
Övriga fr. partier - Övriga partier från fransktalande valkretsar 2,29 %
Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländsktalande valkretsar 2,18 %
Övriga ty. partier - Övriga partier från tysktalande valkretsar 0,10 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2009-2014 Belgien - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 5
S&D 5
ALDE 5
Gröna/EFA 4
ECR 1
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Belgien - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
CD&V 14,43 % 3
Open VLD 12,75 % 3
PS 10,88 % 3
Vl. Belang 9,85 % 2
MR 9,74 % 2
ECOLO 8,55 % 2
sp.a 8,21 % 2
N-VA 6,13 % 1
cdH 4,99 % 1
Groen! 4,90 % 1
LDD 4,51 % 1
CSP 0,19 % 1
PFF 0,12 % 0
ecolo (G) 0,09 % 0
SP 0,09 % 0
Övriga fr. partier 2,29 % 0
Övriga ned. partier 2,18 % 0
Övriga ty. partier 0,10 % 0
100,00 % 5 5 5 4 1 0 0 2 22

Nationella partier

 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten
 • PS - Parti Socialiste
 • Vl. Belang - Vlaams Belang
 • MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales
 • sp.a - Socialistische Partij - Anders
 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • cdH - Centre Démocrate Humaniste
 • Groen! - Groen!
 • LDD - Lijst Dedecker
 • CSP - Christeliche soziale Partei
 • PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • ecolo (G) - ecolo (G)
 • SP - Sozialdemokratischen Partei Ostbelgiëns
 • Övriga fr. partier - Övriga partier från fransktalande valkretsar
 • Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländsktalande valkretsar
 • Övriga ty. partier - Övriga partier från tysktalande valkretsar

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 3
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christeliche soziale Partei 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 3
sp.a Socialistische Partij - Anders 2
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Groen! Groen! 1
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LDD Lijst Dedecker 1
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Vl. Belang Vlaams Belang 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Belgien - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Belgien Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 8 % 92 % 16 % 84 %
1984 17 % 83 % 18 % 82 %
1989 17 % 83 % 19 % 81 %
1994 32 % 68 % 26 % 74 %
1999 28 % 72 % 30 % 70 %
2004 33 % 67 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 29 % 71 % 37 % 63 %
2019 38 % 62 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Belgien - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År BE- Belgien EU - Europeiska unionen
1979 91,36 % 61,99 %
1984 92,09 % 58,98 %
1989 90,73 % 58,41 %
1994 90,66 % 56,67 %
1999 91,05 % 49,51 %
2004 90,81 % 45,47 %
2009 90,39 % 42,97 %
2014 89,64 % 42,61 %
2019 88,47 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet