Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2019 - 2024 Belgicko - Oficiálne výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • VI.Belang - Vlaams Belang
 • PS - Parti Socialiste
 • Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • Groen - Groen
 • MR - Mouvement Réformateur
 • sp.a - Socialistische Partij - Anders
 • PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique
 • cdH - Centre Démocrate Humaniste
 • PVDA-PTB - Partij van de Arbeid van België
 • DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant
 • PP - Parti Populaire
 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.)
 • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • SP - Sozialistische Partei
 • PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • Iné strany F. - Iné strany z holandsky hovoriaceho elektorátu
 • Iné strany G. - Iné strany z nemecky hovoriaceho elektorátu
 • Iné strany W. - Iné strany z francúzsky hovoriaceho elektorátu
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 13,73 %
VI.Belang - Vlaams Belang 11,68 %
PS - Parti Socialiste 10,19 %
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 9,76 %
CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams 8,90 %
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 7,60 %
Groen - Groen 7,57 %
MR - Mouvement Réformateur 7,36 %
sp.a - Socialistische Partij - Anders 6,25 %
PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique 5,57 %
cdH - Centre Démocrate Humaniste 3,41 %
PVDA-PTB - Partij van de Arbeid van België 3,03 %
DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant 2,26 %
PP - Parti Populaire 1,78 %
CSP - Christlich Soziale Partei 0,22 %
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.) 0,10 %
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 0,08 %
SP - Sozialistische Partei 0,07 %
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 0,07 %
Iné strany F. - Iné strany z holandsky hovoriaceho elektorátu 0,29 %
Iné strany G. - Iné strany z nemecky hovoriaceho elektorátu 0,08 %
Iné strany W. - Iné strany z francúzsky hovoriaceho elektorátu 0,00 %

Zdroj: Európsky parlament

Počet kresiel podľa politických skupín - 2019 - 2024 Belgicko - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 4
S&D 3
EKR 3
Renew Europe 4
GUE/NGL 1
Zelení/ESA 3
ID 3

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2019 - 2024 Belgicko - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
EKR
Renew Europe
GUE/NGL
Zelení/ESA
ID
NI
Kresiel
N-VA 13,73 % 3
VI.Belang 11,68 % 3
PS 10,19 % 2
Open VLD 9,76 % 2
CD&V 8,90 % 2
ECOLO 7,60 % 2
MR 7,36 % 2
Groen 7,57 % 1
sp.a 6,25 % 1
PTB-PVDA 5,57 % 1
cdH 3,41 % 1
CSP 0,22 % 1
PVDA-PTB 3,03 % 0
DéFI 2,26 % 0
PP 1,78 % 0
ECOLO (G.) 0,10 % 0
ProDG 0,08 % 0
SP 0,07 % 0
PFF 0,07 % 0
Iné strany F. 0,29 % 0
Iné strany G. 0,08 % 0
Iné strany W. 0,00 % 0
100,00 % 4 3 3 4 1 3 3 0 21

Vnútroštátne strany

 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • VI.Belang - Vlaams Belang
 • PS - Parti Socialiste
 • Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams
 • ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • MR - Mouvement Réformateur
 • Groen - Groen
 • sp.a - Socialistische Partij - Anders
 • PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique
 • cdH - Centre Démocrate Humaniste
 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • PVDA-PTB - Partij van de Arbeid van België
 • DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant
 • PP - Parti Populaire
 • ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.)
 • ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • SP - Sozialistische Partei
 • PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt
 • Iné strany F. - Iné strany z holandsky hovoriaceho elektorátu
 • Iné strany G. - Iné strany z nemecky hovoriaceho elektorátu
 • Iné strany W. - Iné strany z francúzsky hovoriaceho elektorátu

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Skupina Renew Europe 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
PS Parti Socialiste 2
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Groen Groen 1
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
ID - Identity and Democracy 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VI.Belang Vlaams Belang 3
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Belgicko - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Belgicko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 8 % 92 % 16 % 84 %
1984 17 % 83 % 18 % 82 %
1989 17 % 83 % 19 % 81 %
1994 32 % 68 % 26 % 74 %
1999 28 % 72 % 30 % 70 %
2004 33 % 67 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 29 % 71 % 37 % 63 %
2019 38 % 62 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Belgicko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok BE- Belgicko - Európska únia
1979 91,36 % 61,99 %
1984 92,09 % 58,98 %
1989 90,73 % 58,41 %
1994 90,66 % 56,67 %
1999 91,05 % 49,51 %
2004 90,81 % 45,47 %
2009 90,39 % 42,97 %
2014 89,64 % 42,61 %
2019 88,47 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament