Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 2019.-2024.
Aizejošais Parlaments

Valsts Vietu skaits
Austrija
Austrija:

7

Austrija:

5

Austrija:

1

Austrija:

3

Austrija:

3

19
Beļģija
Beļģija:

4

Beļģija:

2

Beļģija:

4

Beļģija:

3

Beļģija:

3

Beļģija:

3

Beļģija:

1

Beļģija:

1

21
Bulgārija
Bulgārija:

7

Bulgārija:

4

Bulgārija:

1

Bulgārija:

2

Bulgārija:

1

15
Čehija
Čehija:

5

Čehija:

1

Čehija:

5

Čehija:

3

Čehija:

4

Čehija:

1

Čehija:

1

Čehija:

1

21
Dānija
Dānija:

1

Dānija:

3

Dānija:

6

Dānija:

2

Dānija:

1

Dānija:

1

14
Francija
Francija:

8

Francija:

7

Francija:

23

Francija:

12

Francija:

1

Francija:

18

Francija:

6

Francija:

4

79
Grieķija
Grieķija:

6

Grieķija:

2

Grieķija:

1

Grieķija:

1

Grieķija:

1

Grieķija:

4

Grieķija:

6

21
Horvātija
Horvātija:

4

Horvātija:

4

Horvātija:

1

Horvātija:

1

Horvātija:

2

12
Igaunija
Igaunija:

1

Igaunija:

2

Igaunija:

3

Igaunija:

1

7
Īrija
Īrija:

5

Īrija:

2

Īrija:

2

Īrija:

4

13
Itālija
Itālija:

12

Itālija:

15

Itālija:

4

Itālija:

3

Itālija:

10

Itālija:

22

Itālija:

10

76
Kipra
Kipra:

2

Kipra:

2

Kipra:

2

6
Latvija
Latvija:

2

Latvija:

2

Latvija:

1

Latvija:

2

Latvija:

1

8
Lietuva
Lietuva:

4

Lietuva:

2

Lietuva:

1

Lietuva:

2

Lietuva:

1

Lietuva:

1

11
Luksemburga
Luksemburga:

2

Luksemburga:

1

Luksemburga:

2

Luksemburga:

1

6
Malta
Malta:

2

Malta:

4

6
Nīderlande
Nīderlande:

6

Nīderlande:

6

Nīderlande:

7

Nīderlande:

3

Nīderlande:

5

Nīderlande:

1

Nīderlande:

1

29
Polija
Polija:

16

Polija:

6

Polija:

1

Polija:

27

Polija:

2

52
Portugāle
Portugāle:

7

Portugāle:

9

Portugāle:

1

Portugāle:

4

21
Rumānija
Rumānija:

14

Rumānija:

9

Rumānija:

7

Rumānija:

1

Rumānija:

1

Rumānija:

1

33
Slovākija
Slovākija:

4

Slovākija:

1

Slovākija:

4

Slovākija:

1

Slovākija:

4

14
Slovēnija
Slovēnija:

4

Slovēnija:

2

Slovēnija:

2

8
Somija
Somija:

3

Somija:

2

Somija:

3

Somija:

3

Somija:

2

Somija:

1

14
Spānija
Spānija:

15

Spānija:

21

Spānija:

7

Spānija:

3

Spānija:

4

Spānija:

6

Spānija:

3

59
Ungārija
Ungārija:

1

Ungārija:

5

Ungārija:

2

Ungārija:

13

21
Vācija
Vācija:

31

Vācija:

16

Vācija:

7

Vācija:

24

Vācija:

1

Vācija:

5

Vācija:

12

96
Zviedrija
Zviedrija:

6

Zviedrija:

5

Zviedrija:

3

Zviedrija:

3

Zviedrija:

3

Zviedrija:

1

21
Eiropas Savienība
Eiropas Savienība:

179

Eiropas Savienība:

138

Eiropas Savienība:

98

Eiropas Savienība:

70

Eiropas Savienība:

69

Eiropas Savienība:

49

Eiropas Savienība:

37

Eiropas Savienība:

63

703
Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts
ETP
S&D
Renew Europe
Zaļie/EBA
EKR
ID
The Left
NI
Vietas kopā
Austrija AT 7 5 1 3 3 19
Beļģija BE 4 2 4 3 3 3 1 1 21
Bulgārija BG 7 4 1 2 1 15
Čehija CZ 5 1 5 3 4 1 1 1 21
Dānija DK 1 3 6 2 1 1 14
Francija FR 8 7 23 12 1 18 6 4 79
Grieķija EL 6 2 1 1 1 4 6 21
Horvātija HR 4 4 1 1 2 12
Igaunija EE 1 2 3 1 7
Īrija IE 5 2 2 4 13
Itālija IT 12 15 4 3 10 22 10 76
Kipra CY 2 2 2 6
Latvija LV 2 2 1 2 1 8
Lietuva LT 4 2 1 2 1 1 11
Luksemburga LU 2 1 2 1 6
Malta MT 2 4 6
Nīderlande NL 6 6 7 3 5 1 1 29
Polija PL 16 6 1 27 2 52
Portugāle PT 7 9 1 4 21
Rumānija RO 14 9 7 1 1 1 33
Slovākija SK 4 1 4 1 4 14
Slovēnija SI 4 2 2 8
Somija FI 3 2 3 3 2 1 14
Spānija ES 15 21 7 3 4 6 3 59
Ungārija HU 1 5 2 13 21
Vācija DE 31 16 7 24 1 5 12 96
Zviedrija SE 6 5 3 3 3 1 21
Eiropas Savienība ES 179 138 98 70 69 49 37 63 703

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 2019.-2024.
Aizejošais Parlaments

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā

Avots: Eiropas Parlaments