Mandaty według grupy politycznej i kraju - 2019-2024
Ustępujący Parlament

Kraj Liczba mandatów
Austria
Austria:

7

Austria:

5

Austria:

1

Austria:

3

Austria:

3

19
Belgia
Belgia:

4

Belgia:

2

Belgia:

4

Belgia:

3

Belgia:

3

Belgia:

3

Belgia:

1

Belgia:

1

21
Bułgaria
Bułgaria:

7

Bułgaria:

4

Bułgaria:

1

Bułgaria:

2

Bułgaria:

1

15
Chorwacja
Chorwacja:

4

Chorwacja:

4

Chorwacja:

1

Chorwacja:

1

Chorwacja:

2

12
Cypr
Cypr:

2

Cypr:

2

Cypr:

2

6
Czechy
Czechy:

5

Czechy:

1

Czechy:

5

Czechy:

3

Czechy:

4

Czechy:

1

Czechy:

1

Czechy:

1

21
Dania
Dania:

1

Dania:

3

Dania:

6

Dania:

2

Dania:

1

Dania:

1

14
Estonia
Estonia:

1

Estonia:

2

Estonia:

3

Estonia:

1

7
Finlandia
Finlandia:

3

Finlandia:

2

Finlandia:

3

Finlandia:

3

Finlandia:

2

Finlandia:

1

14
Francja
Francja:

8

Francja:

7

Francja:

23

Francja:

12

Francja:

1

Francja:

18

Francja:

6

Francja:

4

79
Grecja
Grecja:

6

Grecja:

2

Grecja:

1

Grecja:

1

Grecja:

1

Grecja:

4

Grecja:

6

21
Hiszpania
Hiszpania:

15

Hiszpania:

21

Hiszpania:

7

Hiszpania:

3

Hiszpania:

4

Hiszpania:

6

Hiszpania:

3

59
Holandia
Holandia:

6

Holandia:

6

Holandia:

7

Holandia:

3

Holandia:

5

Holandia:

1

Holandia:

1

29
Irlandia
Irlandia:

5

Irlandia:

2

Irlandia:

2

Irlandia:

4

13
Litwa
Litwa:

4

Litwa:

2

Litwa:

1

Litwa:

2

Litwa:

1

Litwa:

1

11
Luksemburg
Luksemburg:

2

Luksemburg:

1

Luksemburg:

2

Luksemburg:

1

6
Łotwa
Łotwa:

2

Łotwa:

2

Łotwa:

1

Łotwa:

2

Łotwa:

1

8
Malta
Malta:

2

Malta:

4

6
Niemcy
Niemcy:

31

Niemcy:

16

Niemcy:

7

Niemcy:

24

Niemcy:

1

Niemcy:

5

Niemcy:

12

96
Polska
Polska:

16

Polska:

6

Polska:

1

Polska:

27

Polska:

2

52
Portugalia
Portugalia:

7

Portugalia:

9

Portugalia:

1

Portugalia:

4

21
Rumunia
Rumunia:

14

Rumunia:

9

Rumunia:

7

Rumunia:

1

Rumunia:

1

Rumunia:

1

33
Słowacja
Słowacja:

4

Słowacja:

1

Słowacja:

4

Słowacja:

1

Słowacja:

4

14
Słowenia
Słowenia:

4

Słowenia:

2

Słowenia:

2

8
Szwecja
Szwecja:

6

Szwecja:

5

Szwecja:

3

Szwecja:

3

Szwecja:

3

Szwecja:

1

21
Węgry
Węgry:

1

Węgry:

5

Węgry:

2

Węgry:

13

21
Włochy
Włochy:

12

Włochy:

15

Włochy:

4

Włochy:

3

Włochy:

10

Włochy:

22

Włochy:

10

76
Unia Europejska
Unia Europejska:

179

Unia Europejska:

138

Unia Europejska:

98

Unia Europejska:

70

Unia Europejska:

69

Unia Europejska:

49

Unia Europejska:

37

Unia Europejska:

63

703
Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj
EPL
S&D
Renew Europe
Zieloni/WSE
EKR
ID
The Left
NI
Łączna liczba mandatów
Austria AT 7 5 1 3 3 19
Belgia BE 4 2 4 3 3 3 1 1 21
Bułgaria BG 7 4 1 2 1 15
Chorwacja HR 4 4 1 1 2 12
Cypr CY 2 2 2 6
Czechy CZ 5 1 5 3 4 1 1 1 21
Dania DK 1 3 6 2 1 1 14
Estonia EE 1 2 3 1 7
Finlandia FI 3 2 3 3 2 1 14
Francja FR 8 7 23 12 1 18 6 4 79
Grecja EL 6 2 1 1 1 4 6 21
Hiszpania ES 15 21 7 3 4 6 3 59
Holandia NL 6 6 7 3 5 1 1 29
Irlandia IE 5 2 2 4 13
Litwa LT 4 2 1 2 1 1 11
Luksemburg LU 2 1 2 1 6
Łotwa LV 2 2 1 2 1 8
Malta MT 2 4 6
Niemcy DE 31 16 7 24 1 5 12 96
Polska PL 16 6 1 27 2 52
Portugalia PT 7 9 1 4 21
Rumunia RO 14 9 7 1 1 1 33
Słowacja SK 4 1 4 1 4 14
Słowenia SI 4 2 2 8
Szwecja SE 6 5 3 3 3 1 21
Węgry HU 1 5 2 13 21
Włochy IT 12 15 4 3 10 22 10 76
Unia Europejska UE 179 138 98 70 69 49 37 63 703

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grupy politycznej i kraju - 2019-2024
Ustępujący Parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Łączna liczba mandatów

Źródło: Parlament Europejski