Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2019 - 2024
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

4

Belgicko:

2

Belgicko:

4

Belgicko:

3

Belgicko:

3

Belgicko:

3

Belgicko:

1

Belgicko:

1

21
Bulharsko
Bulharsko:

7

Bulharsko:

4

Bulharsko:

1

Bulharsko:

2

Bulharsko:

1

15
Cyprus
Cyprus:

2

Cyprus:

2

Cyprus:

2

6
Česko
Česko:

5

Česko:

1

Česko:

5

Česko:

3

Česko:

4

Česko:

1

Česko:

1

Česko:

1

21
Dánsko
Dánsko:

1

Dánsko:

3

Dánsko:

6

Dánsko:

2

Dánsko:

1

Dánsko:

1

14
Estónsko
Estónsko:

1

Estónsko:

2

Estónsko:

3

Estónsko:

1

7
Fínsko
Fínsko:

3

Fínsko:

2

Fínsko:

3

Fínsko:

3

Fínsko:

2

Fínsko:

1

14
Francúzsko
Francúzsko:

8

Francúzsko:

7

Francúzsko:

23

Francúzsko:

12

Francúzsko:

1

Francúzsko:

18

Francúzsko:

6

Francúzsko:

4

79
Grécko
Grécko:

6

Grécko:

2

Grécko:

1

Grécko:

1

Grécko:

1

Grécko:

4

Grécko:

6

21
Holandsko
Holandsko:

6

Holandsko:

6

Holandsko:

7

Holandsko:

3

Holandsko:

5

Holandsko:

1

Holandsko:

1

29
Chorvátsko
Chorvátsko:

4

Chorvátsko:

4

Chorvátsko:

1

Chorvátsko:

1

Chorvátsko:

2

12
Írsko
Írsko:

5

Írsko:

2

Írsko:

2

Írsko:

4

13
Litva
Litva:

4

Litva:

2

Litva:

1

Litva:

2

Litva:

1

Litva:

1

11
Lotyšsko
Lotyšsko:

2

Lotyšsko:

2

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

2

Lotyšsko:

1

8
Luxembursko
Luxembursko:

2

Luxembursko:

1

Luxembursko:

2

Luxembursko:

1

6
Maďarsko
Maďarsko:

1

Maďarsko:

5

Maďarsko:

2

Maďarsko:

13

21
Malta
Malta:

2

Malta:

4

6
Nemecko
Nemecko:

31

Nemecko:

16

Nemecko:

7

Nemecko:

24

Nemecko:

1

Nemecko:

5

Nemecko:

12

96
Poľsko
Poľsko:

16

Poľsko:

6

Poľsko:

1

Poľsko:

27

Poľsko:

2

52
Portugalsko
Portugalsko:

7

Portugalsko:

9

Portugalsko:

1

Portugalsko:

4

21
Rakúsko
Rakúsko:

7

Rakúsko:

5

Rakúsko:

1

Rakúsko:

3

Rakúsko:

3

19
Rumunsko
Rumunsko:

14

Rumunsko:

9

Rumunsko:

7

Rumunsko:

1

Rumunsko:

1

Rumunsko:

1

33
Slovensko
Slovensko:

4

Slovensko:

1

Slovensko:

4

Slovensko:

1

Slovensko:

4

14
Slovinsko
Slovinsko:

4

Slovinsko:

2

Slovinsko:

2

8
Španielsko
Španielsko:

15

Španielsko:

21

Španielsko:

7

Španielsko:

3

Španielsko:

4

Španielsko:

6

Španielsko:

3

59
Švédsko
Švédsko:

6

Švédsko:

5

Švédsko:

3

Švédsko:

3

Švédsko:

3

Švédsko:

1

21
Taliansko
Taliansko:

12

Taliansko:

15

Taliansko:

4

Taliansko:

3

Taliansko:

10

Taliansko:

22

Taliansko:

10

76
Európska únia
Európska únia:

179

Európska únia:

138

Európska únia:

98

Európska únia:

70

Európska únia:

69

Európska únia:

49

Európska únia:

37

Európska únia:

63

703
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
EĽS
S&D
Renew Europe
Zelení/ESA
EKR
ID
The Left
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 4 2 4 3 3 3 1 1 21
Bulharsko BG 7 4 1 2 1 15
Cyprus CY 2 2 2 6
Česko CZ 5 1 5 3 4 1 1 1 21
Dánsko DK 1 3 6 2 1 1 14
Estónsko EE 1 2 3 1 7
Fínsko FI 3 2 3 3 2 1 14
Francúzsko FR 8 7 23 12 1 18 6 4 79
Grécko EL 6 2 1 1 1 4 6 21
Holandsko NL 6 6 7 3 5 1 1 29
Chorvátsko HR 4 4 1 1 2 12
Írsko IE 5 2 2 4 13
Litva LT 4 2 1 2 1 1 11
Lotyšsko LV 2 2 1 2 1 8
Luxembursko LU 2 1 2 1 6
Maďarsko HU 1 5 2 13 21
Malta MT 2 4 6
Nemecko DE 31 16 7 24 1 5 12 96
Poľsko PL 16 6 1 27 2 52
Portugalsko PT 7 9 1 4 21
Rakúsko AT 7 5 1 3 3 19
Rumunsko RO 14 9 7 1 1 1 33
Slovensko SK 4 1 4 1 4 14
Slovinsko SI 4 2 2 8
Španielsko ES 15 21 7 3 4 6 3 59
Švédsko SE 6 5 3 3 3 1 21
Taliansko IT 12 15 4 3 10 22 10 76
Európska únia 179 138 98 70 69 49 37 63 703

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2019 - 2024
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament