Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 2019. – 2024.
Parlament na odlasku

Država Broj mandata
Austrija
Austrija:

7

Austrija:

5

Austrija:

1

Austrija:

3

Austrija:

3

19
Belgija
Belgija:

4

Belgija:

2

Belgija:

3

Belgija:

4

Belgija:

1

Belgija:

3

Belgija:

3

Belgija:

1

21
Bugarska
Bugarska:

7

Bugarska:

5

Bugarska:

2

Bugarska:

3

17
Cipar
Cipar:

2

Cipar:

2

Cipar:

2

6
Češka
Češka:

5

Češka:

1

Češka:

4

Češka:

5

Češka:

1

Češka:

3

Češka:

1

Češka:

1

21
Danska
Danska:

1

Danska:

3

Danska:

6

Danska:

1

Danska:

2

Danska:

1

14
Estonija
Estonija:

1

Estonija:

2

Estonija:

3

Estonija:

1

7
Finska
Finska:

3

Finska:

2

Finska:

2

Finska:

3

Finska:

1

Finska:

3

14
Francuska
Francuska:

8

Francuska:

7

Francuska:

1

Francuska:

23

Francuska:

6

Francuska:

12

Francuska:

18

Francuska:

4

79
Grčka
Grčka:

6

Grčka:

1

Grčka:

1

Grčka:

1

Grčka:

4

Grčka:

1

Grčka:

7

21
Hrvatska
Hrvatska:

4

Hrvatska:

4

Hrvatska:

1

Hrvatska:

1

Hrvatska:

2

12
Irska
Irska:

5

Irska:

2

Irska:

4

Irska:

2

13
Italija
Italija:

12

Italija:

15

Italija:

10

Italija:

4

Italija:

3

Italija:

23

Italija:

9

76
Latvija
Latvija:

3

Latvija:

2

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

1

8
Litva
Litva:

4

Litva:

2

Litva:

1

Litva:

1

Litva:

2

Litva:

1

11
Luksemburg
Luksemburg:

2

Luksemburg:

1

Luksemburg:

2

Luksemburg:

1

6
Mađarska
Mađarska:

1

Mađarska:

5

Mađarska:

2

Mađarska:

13

21
Malta
Malta:

2

Malta:

4

6
Nizozemska
Nizozemska:

6

Nizozemska:

6

Nizozemska:

5

Nizozemska:

7

Nizozemska:

1

Nizozemska:

3

Nizozemska:

1

29
Njemačka
Njemačka:

30

Njemačka:

16

Njemačka:

1

Njemačka:

7

Njemačka:

5

Njemačka:

25

Njemačka:

9

Njemačka:

3

96
Poljska
Poljska:

16

Poljska:

7

Poljska:

27

Poljska:

1

Poljska:

1

52
Portugal
Portugal:

7

Portugal:

9

Portugal:

4

Portugal:

1

21
Rumunjska
Rumunjska:

14

Rumunjska:

9

Rumunjska:

1

Rumunjska:

7

Rumunjska:

1

Rumunjska:

1

33
Slovačka
Slovačka:

4

Slovačka:

1

Slovačka:

1

Slovačka:

4

Slovačka:

4

14
Slovenija
Slovenija:

4

Slovenija:

2

Slovenija:

2

8
Španjolska
Španjolska:

13

Španjolska:

21

Španjolska:

4

Španjolska:

9

Španjolska:

6

Španjolska:

3

Španjolska:

3

59
Švedska
Švedska:

6

Švedska:

5

Švedska:

3

Švedska:

3

Švedska:

1

Švedska:

3

21
Europska unija
Europska unija:

177

Europska unija:

139

Europska unija:

68

Europska unija:

102

Europska unija:

37

Europska unija:

72

Europska unija:

59

Europska unija:

51

705
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Zeleni/ESS
ID
NI
Ukupno mandata
Austrija AT 7 5 1 3 3 19
Belgija BE 4 2 3 4 1 3 3 1 21
Bugarska BG 7 5 2 3 17
Cipar CY 2 2 2 6
Češka CZ 5 1 4 5 1 3 1 1 21
Danska DK 1 3 6 1 2 1 14
Estonija EE 1 2 3 1 7
Finska FI 3 2 2 3 1 3 14
Francuska FR 8 7 1 23 6 12 18 4 79
Grčka EL 6 1 1 1 4 1 7 21
Hrvatska HR 4 4 1 1 2 12
Irska IE 5 2 4 2 13
Italija IT 12 15 10 4 3 23 9 76
Latvija LV 3 2 1 1 1 8
Litva LT 4 2 1 1 2 1 11
Luksemburg LU 2 1 2 1 6
Mađarska HU 1 5 2 13 21
Malta MT 2 4 6
Nizozemska NL 6 6 5 7 1 3 1 29
Njemačka DE 30 16 1 7 5 25 9 3 96
Poljska PL 16 7 27 1 1 52
Portugal PT 7 9 4 1 21
Rumunjska RO 14 9 1 7 1 1 33
Slovačka SK 4 1 1 4 4 14
Slovenija SI 4 2 2 8
Španjolska ES 13 21 4 9 6 3 3 59
Švedska SE 6 5 3 3 1 3 21
Europska unija EU 177 139 68 102 37 72 59 51 705

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 2019. – 2024.
Parlament na odlasku

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament