Platser per politisk grupp - 2014-2019 Ungern - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 12
S&D 4
Gröna/EFA 2
NI 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Ungern - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
ENF
NI
Platser
FIDESZ 11
DK 2
Ind. (former JOBBIK) 2
MSZP 2
EGYUTT-PM 1
JOBBIK 1
KDNP 1
LMP 1
12 4 0 0 0 2 0 0 3 21

Nationella partier

 • FIDESZ - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
 • DK - Demokratikus Koalíció
 • Ind. (former JOBBIK) - Independent
 • MSZP - Magyar Szocialista Párt
 • EGYUTT-PM - Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért
 • JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom
 • KDNP - Kereszténydemokrata Néppárt
 • LMP - Lehet Más a Politika

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 12
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FIDESZ Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 11
KDNP Kereszténydemokrata Néppárt 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DK Demokratikus Koalíció 2
MSZP Magyar Szocialista Párt 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LMP Lehet Más a Politika 1
EGYUTT-PM Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért 1
NI - Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 1
Ind. (former JOBBIK) Independent 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet