Resultat per nationellt parti - 2009-2014 Rumänien - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • PSD-PC - Alianţa Electorală PSD+PC
 • PD-L - Partidul Democrat Liberal
 • PNL - Partidul Național Liberal
 • UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România
 • PRM - Partidul România Mare
 • Băsescu E. - Băsescu Elena
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
PSD-PC - Alianţa Electorală PSD+PC 31,07 %
PD-L - Partidul Democrat Liberal 29,71 %
PNL - Partidul Național Liberal 14,52 %
UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România 8,92 %
PRM - Partidul România Mare 8,65 %
Băsescu E. - Băsescu Elena 4,22 %
Övriga partier - Övriga partier 7,13 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2009-2014 Rumänien - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 14
S&D 11
ALDE 5
NI 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Rumänien - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
PSD-PC 31,07 % 11
PD-L 29,71 % 10
PNL 14,52 % 5
UDMR 8,92 % 3
PRM 8,65 % 3
Băsescu E. 4,22 % 1
Övriga partier 7,13 % 0
100,00 % 14 11 5 0 0 0 0 3 33

Nationella partier

 • PSD-PC - Alianţa Electorală PSD+PC
 • PD-L - Partidul Democrat Liberal
 • PNL - Partidul Național Liberal
 • UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România
 • PRM - Partidul România Mare
 • Băsescu E. - Băsescu Elena
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 14
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PD-L Partidul Democrat Liberal 10
UDMR Uniunea Democrată Maghiară din România 3
Băsescu E. Băsescu Elena 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 11
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PSD-PC Alianţa Electorală PSD+PC 11
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PNL Partidul Național Liberal 5
NI - Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PRM Partidul România Mare 3

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Rumänien - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Rumänien Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 29 % 71 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 31 % 69 % 37 % 63 %
2019 22 % 78 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Rumänien - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År RO- Rumänien EU - Europeiska unionen
2007 29,47 %
2009 27,67 % 42,97 %
2014 32,44 % 42,61 %
2019 51,20 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet