Resultat per nationellt parti - 2014-2019 Rumänien - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • Coal. PS+PC+UNPR - Coalition Partidul Social Democrat + Partidul Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei
 • PNL - Partidul Naţional Liberal
 • PDL - Partidul Democrat Liberal
 • Ind. M. Diaconu - Ind. Mircea Diaconu
 • UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România
 • PMP - Partidul Mișcarea Populară
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
Coal. PS+PC+UNPR - Coalition Partidul Social Democrat + Partidul Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei 37,60 %
PNL - Partidul Naţional Liberal 15,00 %
PDL - Partidul Democrat Liberal 12,23 %
Ind. M. Diaconu - Ind. Mircea Diaconu 6,81 %
UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România 6,30 %
PMP - Partidul Mișcarea Populară 6,21 %
Övriga partier - Övriga partier 15,85 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2014-2019 Rumänien - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 15
S&D 16
ALDE 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Rumänien - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
NI
Platser
Coal. PS+PC+UNPR 37,60 % 16
PNL 15,00 % 6
PDL 12,23 % 5
UDMR 6,30 % 2
PMP 6,21 % 2
Ind. M. Diaconu 6,81 % 1
Övriga partier 15,85 % 0
100,00 % 15 16 0 1 0 0 0 0 32

Nationella partier

 • Coal. PS+PC+UNPR - Coalition Partidul Social Democrat + Partidul Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei
 • PNL - Partidul Naţional Liberal
 • PDL - Partidul Democrat Liberal
 • UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România
 • PMP - Partidul Mișcarea Populară
 • Ind. M. Diaconu - Ind. Mircea Diaconu
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 16
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Coal. PS+PC+UNPR Coalition Partidul Social Democrat + Partidul Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei 16
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 15
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PMP Partidul Mișcarea Populară 2
UDMR Uniunea Democrată Maghiară din România 2
PDL Partidul Democrat Liberal 5
PNL Partidul Naţional Liberal 6
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind. M. Diaconu Ind. Mircea Diaconu 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Rumänien - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Rumänien Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 29 % 71 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 31 % 69 % 37 % 63 %
2019 22 % 78 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Rumänien - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År RO- Rumänien EU - Europeiska unionen
2007 29,47 %
2009 27,67 % 42,97 %
2014 32,44 % 42,61 %
2019 51,20 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet