Resultat per nationellt parti - 2014-2019 Österrike - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • ÖVP - Österreichische Volkspartei
 • SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
 • FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
 • GRÜNE - Die Grünen - Dei Grüne Alternative
 • NEOS - Das neue Österreich
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
ÖVP - Österreichische Volkspartei 26,98 %
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs 24,09 %
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs 19,72 %
GRÜNE - Die Grünen - Dei Grüne Alternative 14,52 %
NEOS - Das neue Österreich 8,14 %
Övriga partier - Övriga partier 6,55 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2014-2019 Österrike - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 5
S&D 5
ALDE 1
Gröna/EFA 3
NI 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Österrike - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
NI
Platser
ÖVP 26,98 % 5
SPÖ 24,09 % 5
FPÖ 19,72 % 4
GRÜNE 14,52 % 3
NEOS 8,14 % 1
Övriga partier 6,55 % 0
100,00 % 5 5 0 1 0 3 0 4 18

Nationella partier

 • ÖVP - Österreichische Volkspartei
 • SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
 • FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
 • GRÜNE - Die Grünen - Dei Grüne Alternative
 • NEOS - Das neue Österreich
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ÖVP Österreichische Volkspartei 5
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 5
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GRÜNE Die Grünen - Dei Grüne Alternative 3
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
NEOS Das neue Österreich 1
NI - Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 4

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Österrike - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Österrike Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1999 38 % 62 % 30 % 70 %
2004 28 % 72 % 31 % 69 %
2009 41 % 59 % 35 % 65 %
2014 44 % 56 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Österrike - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År AT- Österrike EU - Europeiska unionen
1996 67,73 %
1999 49,40 % 49,51 %
2004 42,43 % 45,47 %
2009 45,97 % 42,97 %
2014 45,39 % 42,61 %
2019 59,80 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet