Resultat per nationellt parti - 2009-2014 Österrike - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • ÖVP - Österreichische Volkspartei
 • SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
 • MARTIN - Liste 'Dr. Hans-Peter Martin - für echte Kontrolle in Brüssel'
 • FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
 • GRÜNE - Die Grünen - Dei Grüne Alternative
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
ÖVP - Österreichische Volkspartei 29,98 %
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs 23,74 %
MARTIN - Liste 'Dr. Hans-Peter Martin - für echte Kontrolle in Brüssel' 17,67 %
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs 12,71 %
GRÜNE - Die Grünen - Dei Grüne Alternative 9,93 %
Övriga partier - Övriga partier 5,97 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2009-2014 Österrike - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 6
S&D 4
Gröna/EFA 2
NI 5

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Österrike - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
ÖVP 29,98 % 6
SPÖ 23,74 % 4
MARTIN 17,67 % 3
FPÖ 12,71 % 2
GRÜNE 9,93 % 2
Övriga partier 5,97 % 0
100,00 % 6 4 0 2 0 0 0 5 17

Nationella partier

 • ÖVP - Österreichische Volkspartei
 • SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
 • MARTIN - Liste 'Dr. Hans-Peter Martin - für echte Kontrolle in Brüssel'
 • FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
 • GRÜNE - Die Grünen - Dei Grüne Alternative
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ÖVP Österreichische Volkspartei 6
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 4
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GRÜNE Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
NI - Grupplösa 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MARTIN Liste 'Dr. Hans-Peter Martin - für echte Kontrolle in Brüssel' 3
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Österrike - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Österrike Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1999 38 % 62 % 30 % 70 %
2004 28 % 72 % 31 % 69 %
2009 41 % 59 % 35 % 65 %
2014 44 % 56 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Österrike - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År AT- Österrike EU - Europeiska unionen
1996 67,73 %
1999 49,40 % 49,51 %
2004 42,43 % 45,47 %
2009 45,97 % 42,97 %
2014 45,39 % 42,61 %
2019 59,80 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet