Mandati prema klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Litva - Parlament na odlasku

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 2
Zeleni/ESS 2
Renew Europe 1
EPP 4
ECR 1
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2019. – 2024. Litva - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Zeleni/ESS
ID
NI
Mandati
TS-LKD 4
LSDP 2
DP 1
Ind. 1
LLRA-KŠS 1
LRLS 1
LVŽS 1
4 2 1 1 0 2 0 1 11

Državne stranke

  • TS-LKD - Tėvynės Sąjunga – Lietuvos Krikščionys Demokratai
  • LSDP - Lietuvos Socialdemokratų Partija
  • DP - Darbo partija
  • Ind. - Independents
  • LLRA-KŠS - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
  • LRLS - Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis
  • LVŽS - Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
TS-LKD Tėvynės Sąjunga – Lietuvos Krikščionys Demokratai 4
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LSDP Lietuvos Socialdemokratų Partija 2
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LVŽS Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga 1
Ind. Independents 1
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LLRA-KŠS Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga 1
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LRLS Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis 1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DP Darbo partija 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament