Platser per politisk grupp - 2014-2019 Litauen - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 3
S&D 2
ECR 1
ALDE 3
Gröna/EFA 1
EFDD 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Litauen - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
ENF
NI
Platser
LSDP 2
TS-LKD 2
DP 1
Ind. (former DP) 1
Ind. (former LRLS) 1
LLRA-KSS (AWPL) 1
LRLS 1
LVZS 1
TT 1
3 2 1 3 0 1 1 0 0 11

Nationella partier

 • LSDP - Lietuvos socialdemokratų partija
 • TS-LKD - Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
 • DP - Darbo partija
 • Ind. (former DP) - Independent
 • Ind. (former LRLS) - Independent
 • LLRA-KSS (AWPL) - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
 • LRLS - Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • LVZS - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
 • TT - Partija Tvarka ir teisingumas

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
TS-LKD Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 2
Ind. (former LRLS) Independent 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DP Darbo partija 1
Ind. (former DP) Independent 1
LRLS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LSDP Lietuvos socialdemokratų partija 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LLRA-KSS (AWPL) Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LVZS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
TT Partija Tvarka ir teisingumas 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet