Platser per politisk grupp - 1979-1984 Frankrike - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
 • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 21
PPE 9
COM 19
L 17
DEP 15

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
 • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1979-1984 Frankrike - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Platser
UFE 25
PCF 19
PS 19
DIFE 15
MRG 2
PR 1
Övriga partier 0
21 9 0 19 17 15 0 0 81

Nationella partier

 • UFE - Union pour la France en Europe
 • PCF - Parti Communiste Francais
 • PS - Parti Socialiste
 • DIFE - Défense des Intérêts de la France en Europe
 • MRG - Movement des Radicaux de Gauche
 • PR - Parti républicain
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
 • L - Liberala och demokratiska gruppen
 • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
 • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 21
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 19
MRG Movement des Radicaux de Gauche 2
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 19
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PCF Parti Communiste Francais 19
L - Liberala och demokratiska gruppen 17
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UFE Union pour la France en Europe 16
PR Parti républicain 1
DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater 15
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DIFE Défense des Intérêts de la France en Europe 15
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 9
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UFE Union pour la France en Europe 9

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Frankrike - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Frankrike Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 22 % 78 % 16 % 84 %
1984 21 % 79 % 18 % 82 %
1989 23 % 77 % 19 % 81 %
1994 30 % 70 % 26 % 74 %
1999 40 % 60 % 30 % 70 %
2004 45 % 55 % 31 % 69 %
2009 44 % 56 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Frankrike - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År FR- Frankrike EU - Europeiska unionen
1979 60,71 % 61,99 %
1984 56,72 % 58,98 %
1989 48,80 % 58,41 %
1994 52,71 % 56,67 %
1999 46,76 % 49,51 %
2004 42,76 % 45,47 %
2009 40,63 % 42,97 %
2014 42,43 % 42,61 %
2019 50,12 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet