Resultat per nationellt parti - 2009-2014 Frankrike - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • UMP - Union pour un Mouvement Populaire
 • PS - Parti Socialiste
 • Europe Écologie - Europe Écologie
 • MoDem - Mouvement démocrate
 • FN - Front National
 • FG - Front de gauche pour changer d'Europe
 • Libertas (MPF-CPNT) - Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition)
 • AOM - Alliance des Outre-mers
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
UMP - Union pour un Mouvement Populaire 27,80 %
PS - Parti Socialiste 16,48 %
Europe Écologie - Europe Écologie 16,28 %
MoDem - Mouvement démocrate 8,40 %
FN - Front National 6,30 %
FG - Front de gauche pour changer d'Europe 6,00 %
Libertas (MPF-CPNT) - Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition) 4,60 %
AOM - Alliance des Outre-mers 0,42 %
Övriga partier - Övriga partier 13,72 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2009-2014 Frankrike - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 29
S&D 14
ALDE 6
Gröna/EFA 14
GUE/NGL 5
EFD 1
NI 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Frankrike - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
UMP 27,80 % 29
PS 16,48 % 14
Europe Écologie 16,28 % 14
MoDem 8,40 % 6
FG 6,00 % 4
FN 6,30 % 3
Libertas (MPF-CPNT) 4,60 % 1
AOM 0,42 % 1
Övriga partier 13,72 % 0
100,00 % 29 14 6 14 0 5 1 3 72

Nationella partier

 • UMP - Union pour un Mouvement Populaire
 • PS - Parti Socialiste
 • Europe Écologie - Europe Écologie
 • MoDem - Mouvement démocrate
 • FG - Front de gauche pour changer d'Europe
 • FN - Front National
 • Libertas (MPF-CPNT) - Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition)
 • AOM - Alliance des Outre-mers
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 29
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UMP Union pour un Mouvement Populaire 29
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 14
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 14
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 14
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Europe Écologie Europe Écologie 14
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MoDem Mouvement démocrate 6
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FG Front de gauche pour changer d'Europe 4
AOM Alliance des Outre-mers 1
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Libertas (MPF-CPNT) Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition) 1
NI - Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FN Front National 3

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Frankrike - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Frankrike Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 22 % 78 % 16 % 84 %
1984 21 % 79 % 18 % 82 %
1989 23 % 77 % 19 % 81 %
1994 30 % 70 % 26 % 74 %
1999 40 % 60 % 30 % 70 %
2004 45 % 55 % 31 % 69 %
2009 44 % 56 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Frankrike - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År FR- Frankrike EU - Europeiska unionen
1979 60,71 % 61,99 %
1984 56,72 % 58,98 %
1989 48,80 % 58,41 %
1994 52,71 % 56,67 %
1999 46,76 % 49,51 %
2004 42,76 % 45,47 %
2009 40,63 % 42,97 %
2014 42,43 % 42,61 %
2019 50,12 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet