Resultater pr. nationalt parti - 2019-2024 Danmark - Officielle resultater

Procentdel af stemmer

Diagram

Nationale partier


 • V (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • A (S) - Socialdemokratiet
 • F (SF) - Socialistisk Folkeparti
 • O (DF) - Dansk Folkeparti
 • B (RV) - Det Radikale Venstre
 • C (KF) - Det Konservative Folkeparti
 • Ø (EL) - "Enhedslisten, de Rød-Grønne"
 • N - Folkebevægelsen mod EU
 • Å - Alternativet
 • I (LA) - Liberal Alliance
 • Andre partier - Andre partier
Nationale partiers procentdel af stemmer
Nationale partier Procentdel af stemmer % af stemmerne
V (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti 23,50 %
A (S) - Socialdemokratiet 21,48 %
F (SF) - Socialistisk Folkeparti 13,23 %
O (DF) - Dansk Folkeparti 10,76 %
B (RV) - Det Radikale Venstre 10,07 %
C (KF) - Det Konservative Folkeparti 6,18 %
Ø (EL) - "Enhedslisten, de Rød-Grønne" 5,51 %
N - Folkebevægelsen mod EU 3,70 %
Å - Alternativet 3,37 %
I (LA) - Liberal Alliance 2,20 %
Andre partier - Andre partier 0,00 %

Kilde: Europa-Parlamentet

Pladser pr. politisk gruppe - 2019-2024 Danmark - Konstituerende møde

Søjlediagram

I alt pladser

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

 • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
 • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
 • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
 • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
 • ID - Identitet og Demokrati
 • NI - Løsgængere

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Pladser pr. politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP 1
S&D 3
Renew Europe 5
GUE/NGL 1
Grønne/EFA 2
ID 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

 • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
 • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
 • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
 • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
 • ID - Identitet og Demokrati
 • NI - Løsgængere

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Kilde: Europa-Parlamentet

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper - 2019-2024 Danmark - Konstituerende møde

Sammensætning af de nationale pladser i Europa-Parlamentet, opdelt efter europæiske politiske grupper og nationale partier
Nationale partier Stemmer
EPP
S&D
EKR
Renew Europe
GUE/NGL
Grønne/EFA
ID
NI
Pladser
V (V) 23,50 % 3
A (S) 21,48 % 3
F (SF) 13,23 % 2
B (RV) 10,07 % 2
O (DF) 10,76 % 1
C (KF) 6,18 % 1
Ø (EL) 5,51 % 1
N 3,70 % 0
Å 3,37 % 0
I (LA) 2,20 % 0
Andre partier 0,00 % 0
100,00 % 1 3 0 5 1 2 1 0 13

Nationale partier

 • V (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • A (S) - Socialdemokratiet
 • F (SF) - Socialistisk Folkeparti
 • B (RV) - Det Radikale Venstre
 • O (DF) - Dansk Folkeparti
 • C (KF) - Det Konservative Folkeparti
 • Ø (EL) - "Enhedslisten, de Rød-Grønne"
 • N - Folkebevægelsen mod EU
 • Å - Alternativet
 • I (LA) - Liberal Alliance
 • Andre partier - Andre partier

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

 • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
 • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
 • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
 • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
 • ID - Identitet og Demokrati
 • NI - Løsgængere

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Sammensætning af de nationale pladser i Europa-Parlamentet, opdelt efter europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 5
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
B (RV) Det Radikale Venstre 2
V (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 3
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
A (S) Socialdemokratiet 3
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
Ø (EL) "Enhedslisten, de Rød-Grønne" 1
ID - Identitet og Demokrati 1
Nationale partier der er medlemmer af denne politiske gruppe
O (DF) Dansk Folkeparti 1

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Kilde: Europa-Parlamentet

Kønsfordeling blandt MEP'er efter år Danmark - Konstituerende møde

Diagram

National og europæisk kønsfordeling blandt MEP'er pr. år
Danmark Den Europæiske Union EU
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1979 31 % 69 % 16 % 84 %
1984 38 % 62 % 18 % 82 %
1989 38 % 62 % 19 % 81 %
1994 44 % 56 % 26 % 74 %
1999 38 % 62 % 30 % 70 %
2004 43 % 57 % 31 % 69 %
2009 46 % 54 % 35 % 65 %
2014 38 % 62 % 37 % 63 %
2019 46 % 54 % 41 % 59 %

Kilde: Europa-Parlamentet

Valgdeltagelse pr. år Danmark - Endelige resultater

Diagram

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År DK- Danmark EU - Den Europæiske Union
1979 47,82 % 61,99 %
1984 52,38 % 58,98 %
1989 46,17 % 58,41 %
1994 52,92 % 56,67 %
1999 50,46 % 49,51 %
2004 47,89 % 45,47 %
2009 59,54 % 42,97 %
2014 56,32 % 42,61 %
2019 66,08 % 50,66 %

Kilde: Europa-Parlamentet