Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2004 - 2009
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

6

Belgicko:

7

Belgicko:

6

Belgicko:

2

Belgicko:

3

24
Bulharsko
Bulharsko:

5

Bulharsko:

5

Bulharsko:

5

Bulharsko:

3

18
Cyprus
Cyprus:

3

Cyprus:

1

Cyprus:

2

6
Česko
Česko:

14

Česko:

2

Česko:

6

Česko:

1

Česko:

1

24
Dánsko
Dánsko:

1

Dánsko:

5

Dánsko:

4

Dánsko:

1

Dánsko:

1

Dánsko:

1

Dánsko:

1

14
Estónsko
Estónsko:

1

Estónsko:

3

Estónsko:

2

6
Fínsko
Fínsko:

4

Fínsko:

3

Fínsko:

5

Fínsko:

1

Fínsko:

1

14
Francúzsko
Francúzsko:

18

Francúzsko:

31

Francúzsko:

10

Francúzsko:

6

Francúzsko:

3

Francúzsko:

3

Francúzsko:

7

78
Grécko
Grécko:

11

Grécko:

8

Grécko:

4

Grécko:

1

24
Holandsko
Holandsko:

7

Holandsko:

7

Holandsko:

5

Holandsko:

4

Holandsko:

2

Holandsko:

2

27
Írsko
Írsko:

5

Írsko:

1

Írsko:

1

Írsko:

4

Írsko:

1

Írsko:

1

13
Litva
Litva:

2

Litva:

2

Litva:

7

Litva:

2

13
Lotyšsko
Lotyšsko:

3

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

4

Lotyšsko:

1

9
Luxembursko
Luxembursko:

3

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

6
Maďarsko
Maďarsko:

13

Maďarsko:

9

Maďarsko:

2

24
Malta
Malta:

2

Malta:

3

5
Nemecko
Nemecko:

49

Nemecko:

24

Nemecko:

7

Nemecko:

13

Nemecko:

6

99
Poľsko
Poľsko:

15

Poľsko:

9

Poľsko:

6

Poľsko:

20

Poľsko:

3

Poľsko:

1

54
Portugalsko
Portugalsko:

9

Portugalsko:

12

Portugalsko:

3

24
Rakúsko
Rakúsko:

6

Rakúsko:

7

Rakúsko:

1

Rakúsko:

2

Rakúsko:

2

18
Rumunsko
Rumunsko:

18

Rumunsko:

10

Rumunsko:

6

Rumunsko:

1

35
Slovensko
Slovensko:

8

Slovensko:

3

Slovensko:

3

14
Slovinsko
Slovinsko:

4

Slovinsko:

1

Slovinsko:

2

7
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

27

Spojené kráľovstvo:

19

Spojené kráľovstvo:

11

Spojené kráľovstvo:

5

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

8

Spojené kráľovstvo:

7

78
Španielsko
Španielsko:

24

Španielsko:

24

Španielsko:

2

Španielsko:

3

Španielsko:

1

54
Švédsko
Švédsko:

6

Švédsko:

5

Švédsko:

3

Švédsko:

1

Švédsko:

2

Švédsko:

2

19
Taliansko
Taliansko:

24

Taliansko:

17

Taliansko:

12

Taliansko:

13

Taliansko:

2

Taliansko:

7

Taliansko:

3

78
Európska únia
Európska únia:

288

Európska únia:

218

Európska únia:

100

Európska únia:

44

Európska únia:

43

Európska únia:

40

Európska únia:

22

Európska únia:

30

785
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
EL'S-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 6 7 6 2 3 24
Bulharsko BG 5 5 5 3 18
Cyprus CY 3 1 2 6
Česko CZ 14 2 6 1 1 24
Dánsko DK 1 5 4 1 1 1 1 14
Estónsko EE 1 3 2 6
Fínsko FI 4 3 5 1 1 14
Francúzsko FR 18 31 10 6 3 3 7 78
Grécko EL 11 8 4 1 24
Holandsko NL 7 7 5 4 2 2 27
Írsko IE 5 1 1 4 1 1 13
Litva LT 2 2 7 2 13
Lotyšsko LV 3 1 4 1 9
Luxembursko LU 3 1 1 1 6
Maďarsko HU 13 9 2 24
Malta MT 2 3 5
Nemecko DE 49 24 7 13 6 99
Poľsko PL 15 9 6 20 3 1 54
Portugalsko PT 9 12 3 24
Rakúsko AT 6 7 1 2 2 18
Rumunsko RO 18 10 6 1 35
Slovensko SK 8 3 3 14
Slovinsko SI 4 1 2 7
Spojené kráľovstvo UK 27 19 11 5 1 8 7 78
Španielsko ES 24 24 2 3 1 54
Švédsko SE 6 5 3 1 2 2 19
Taliansko IT 24 17 12 13 2 7 3 78
Európska únia 288 218 100 44 43 40 22 30 785

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2004 - 2009
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament