Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2019 - 2024 Spojené kráľovstvo - Oficiálne výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • Brexit Party - Brexit Party
 • Lib dems - Liberal Democrats
 • Lab. - Labour Party
 • GP - Green Party
 • Cons. - Conservative and Unionist Party
 • SNP - Scottish National Party
 • Change UK - Change UK
 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • SF - Sinn Féin
 • APNI - Alliance Party
 • SDLP - Social Democratic & Labour Party
 • TUV - Traditional Unionist Voice
 • UUP - Ulster Unionist Party
 • Iné strany GB - Iné strany Spojeného kráľovstva
 • Iné strany NI - Iné strany Severného Írska
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
Brexit Party - Brexit Party 30,79 %
Lib dems - Liberal Democrats 19,78 %
Lab. - Labour Party 13,74 %
GP - Green Party 11,78 %
Cons. - Conservative and Unionist Party 8,86 %
SNP - Scottish National Party 3,51 %
Change UK - Change UK 3,31 %
UKIP - United Kingdom Independence Party 3,22 %
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,97 %
DUP - Democratic Unionist Party 0,60 %
SF - Sinn Féin 0,59 %
APNI - Alliance Party 0,51 %
SDLP - Social Democratic & Labour Party 0,37 %
TUV - Traditional Unionist Voice 0,30 %
UUP - Ulster Unionist Party 0,25 %
Iné strany GB - Iné strany Spojeného kráľovstva 1,48 %
Iné strany NI - Iné strany Severného Írska 0,10 %

Zdroj: Európsky parlament

Počet kresiel podľa politických skupín - 2019 - 2024 Spojené kráľovstvo - Ustanovujúca schôdza

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Renew Europe group
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 1
S&D 10
Zelení/ESA 11
Renew Europe 17
EKR 4
NI 30

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Renew Europe group
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2019 - 2024 Spojené kráľovstvo - Ustanovujúca schôdza

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
EKR
Renew Europe
GUE/NGL
Zelení/ESA
ID
NI
Kresiel
Brexit Party 30,79 % 29
Lib dems 19,78 % 16
Lab. 13,74 % 10
GP 11,78 % 7
Cons. 8,86 % 4
SNP 3,51 % 3
PL-PW 0,97 % 1
DUP 0,60 % 1
SF 0,59 % 1
APNI 0,51 % 1
Change UK 3,31 % 0
UKIP 3,22 % 0
SDLP 0,37 % 0
TUV 0,30 % 0
UUP 0,25 % 0
Iné strany GB 1,48 % 0
Iné strany NI 0,10 % 0
100,00 % 0 10 4 17 1 11 0 30 73

Vnútroštátne strany

 • Brexit Party - Brexit Party
 • Lib dems - Liberal Democrats
 • Lab. - Labour Party
 • GP - Green Party
 • Cons. - Conservative and Unionist Party
 • SNP - Scottish National Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • SF - Sinn Féin
 • APNI - Alliance Party
 • Change UK - Change UK
 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • SDLP - Social Democratic & Labour Party
 • TUV - Traditional Unionist Voice
 • UUP - Ulster Unionist Party
 • Iné strany GB - Iné strany Spojeného kráľovstva
 • Iné strany NI - Iné strany Severného Írska

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Renew Europe group
 • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Nezaradení poslanci

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
Renew Europe - Renew Europe group 17
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
APNI Alliance Party 1
Lib dems Liberal Democrats 16
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 11
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SNP Scottish National Party 3
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
GP Green Party 7
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 10
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab. Labour Party 10
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 4
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Cons. Conservative and Unionist Party 4
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 1
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SF Sinn Féin 1
NI - Nezaradení poslanci 30
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DUP Democratic Unionist Party 1
Brexit Party Brexit Party 29

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament

Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Spojené kráľovstvo - Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov
Spojené kráľovstvo Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 14 % 86 % 16 % 84 %
1984 15 % 85 % 18 % 82 %
1989 15 % 85 % 19 % 81 %
1994 18 % 82 % 26 % 74 %
1999 24 % 76 % 30 % 70 %
2004 26 % 74 % 31 % 69 %
2009 33 % 67 % 35 % 65 %
2014 41 % 59 % 37 % 63 %
2019 47 % 53 % 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament

Volebná účasť podľa rokov Spojené kráľovstvo - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok UK- Spojené kráľovstvo - Európska únia
1979 32,35 % 61,99 %
1984 32,57 % 58,98 %
1989 36,37 % 58,41 %
1994 36,43 % 56,67 %
1999 24,00 % 49,51 %
2004 38,52 % 45,47 %
2009 34,70 % 42,97 %
2014 35,60 % 42,61 %
2019 37,18 % 50,66 %

Zdroj: Európsky parlament