Европейски парламент 1994-1999 r.
Учредително заседание

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PSE - Група на Партията на европейските социалисти
198 34,92%
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
156 27,51%
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
44 7,76%
GUE - Конфедеративна група на Европейската обединена левица
28 4,94%
FE - Група Форца Европа
27 4,76%
RDE - Група на Европейския демократичен алианс
26 4,59%
V - Група на Зелените в Европейския парламент
23 4,06%
ARE - Група на Европейския радикален алианс
19 3,35%
EDN - Група Европа на нациите (група за координация)
19 3,35%
НЧ - Независими членове
27 4,76%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PSE - Група на Партията на европейските социалисти
198 34,92%
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
156 27,51%
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
44 7,76%
GUE - Конфедеративна група на Европейската обединена левица
28 4,94%
FE - Група Форца Европа
27 4,76%
RDE - Група на Европейския демократичен алианс
26 4,59%
V - Група на Зелените в Европейския парламент
23 4,06%
ARE - Група на Европейския радикален алианс
19 3,35%
EDN - Група Европа на нациите (група за координация)
19 3,35%
НЧ - Независими членове
27 4,76%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент