Εργαλείο υπολογισμού πλειοψηφίας

Αυτή η σελίδα εμφανίζει ένα διαδραστικό εργαλείο που σας επιτρέπει να ελέγξετε ποιες πολιτικές ομάδες θα μπορούσαν να διαμορφώσουν πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το εργαλείο υπολογισμού πλειοψηφίας θα είναι διαθέσιμο από τις 9 Ιουνίου, την ημέρα των εκλογών, αμέσως μόλις τα αποτελέσματα των εκλογών είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.