Häälteenamuse kalkulaator

11.07.2024 - 08:54
Kõik ajad on ajavööndis GMT+2

Vaata, kes moodustavad parlamendis enamuse Esialgsed tulemused

Absoluutne häälteenamus

Vali fraktsioonid ja vaata, kes moodustavad parlamendis enamuse.

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Kohta

Allikas: koostanud Verian Euroopa Parlamendi tellimisel