Platser per politisk grupp - 2014-2019 Tyskland - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 34
S&D 27
ECR 6
ALDE 4
GUE/NGL 8
Gröna/EFA 13
EFDD 1
ENF 1
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Tyskland - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
ENF
NI
Platser
CDU 29
SPD 27
GRÜNE 11
DIE LINKE 7
Ind. 6
CSU 5
FDP 3
AfD 1
Blue Party 1
Bundnis C 1
Die PARTEI 1
FREIE WÄHLER 1
LKR 1
NPD 1
ÖDP 1
34 27 6 4 8 13 1 1 2 96

Nationella partier

 • CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 • GRÜNE - Bündnis 90/Die Grünen
 • DIE LINKE - DIE LINKE
 • Ind. - Independent
 • CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
 • FDP - Freie Demokratische Partei
 • AfD - Alternative für Deutschland
 • Blue Party - Die blaue Partei
 • Bundnis C - Bündnis C
 • Die PARTEI - Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 • FREIE WÄHLER - Freie Wähler
 • LKR - Liberal-Konservative Reformer
 • NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 • ÖDP - Ökologisch-Demokratische Partei

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 34
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 29
CSU Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 5
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 27
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 27
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind. Independent 1
ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei 1
GRÜNE Bündnis 90/Die Grünen 11
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 8
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind. Independent 1
DIE LINKE DIE LINKE 7
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LKR Liberal-Konservative Reformer 1
Ind. Independent 4
Bundnis C Bündnis C 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FREIE WÄHLER Freie Wähler 1
FDP Freie Demokratische Partei 3
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
AfD Alternative für Deutschland 1
ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Blue Party Die blaue Partei 1
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 1
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet