Platser per politisk grupp - 1989-1994 Tyskland - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 31
PPE 32
LDR 5
V 6
ARC 1
DR 2
NI 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1989-1994 Tyskland - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Platser
SPD 31
CDU 25
CSU 7
Grüne 7
Ind. 5
F.D.P 4
DL 1
REP 1
31 32 5 6 0 1 0 2 4 81

Nationella partier

 • SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 • CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern
 • Grüne - Bündnis 90 - Die Grünen
 • Ind. - Independent
 • F.D.P - Freie Demokratische Partei
 • DL - Deutsche Liga
 • REP - Die Republikaner

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • CG - Enad vänster
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 32
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 25
CSU Christlich-Soziale Union in Bayern 7
S - Socialistgruppen 31
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 31
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Grüne Bündnis 90 - Die Grünen 6
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
F.D.P Freie Demokratische Partei 4
Ind. Independent 1
DR - Europeiska högerns tekniska grupp 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind. Independent 2
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Grüne Bündnis 90 - Die Grünen 1
NI - Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind. Independent 2
DL Deutsche Liga 1
REP Die Republikaner 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet