Platser per politisk grupp - 2009-2014 Spanien - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 25
S&D 23
ALDE 2
Gröna/EFA 2
GUE/NGL 1
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Spanien - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
PP 23
PSOE 21
PSC 2
Aralar 1
CDC 1
ICV 1
IU 1
PNV 1
UDC 1
UPyD 1
VOX 1
25 23 2 2 0 1 0 1 54

Nationella partier

 • PP - Partido Popular
 • PSOE - Partido Socialista Obrero Español
 • PSC - Partit dels Socialistes de Catalunya
 • Aralar - Aralar
 • CDC - Convergència Democràtica de Catalunya
 • ICV - Iniciativa per Catalunya Verds
 • IU - Izquierda Unida
 • PNV - Partido Nacionalista Vasco
 • UDC - Uniò Democràtica de Catalunya
 • UPyD - Unión, Progreso y Democracia
 • VOX - Vox

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 25
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PP Partido Popular 23
UDC Uniò Democràtica de Catalunya 1
VOX Vox 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 23
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PSOE Partido Socialista Obrero Español 21
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 2
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDC Convergència Democràtica de Catalunya 1
PNV Partido Nacionalista Vasco 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ICV Iniciativa per Catalunya Verds 1
Aralar Aralar 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
IU Izquierda Unida 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UPyD Unión, Progreso y Democracia 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet