Platser per politisk grupp - 1999-2004 Spanien - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EFP-ED 28
PSE 24
ELDR 2
GUE/NGL 4
Verts/ALE 5
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1999-2004 Spanien - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EFP-ED
PSE
ELDR
GUE/NGL
Verts/ALE
UEN
EDD
NI
Platser
PP 27
PSOE 24
IU 4
BNG 1
BNV 1
CDC 1
ERC 1
PAR 1
PNV 1
UDC 1
UV 1
ex EH 1
28 24 2 4 5 0 0 1 64

Nationella partier

 • PP - Partido Popular
 • PSOE - Partido Socialista Obrero Español
 • IU - Izquierda Unida
 • BNG - Bloque Nacionalista Galego
 • BNV - Bloc Nacionalista Valencia
 • CDC - Convergencia Democratica de Catalunya
 • ERC - Esquerra Republicana de Catalunya
 • PAR - Partido Aragonés
 • PNV - Partido Nacionalista Vasco
 • UDC - Uniò Democràtica Catalunya
 • UV - Unió Valenciana
 • ex EH - ex Euskal Herritarrok

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 28
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PP Partido Popular 27
UDC Uniò Democràtica Catalunya 1
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 24
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PSOE Partido Socialista Obrero Español 24
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PAR Partido Aragonés 1
ERC Esquerra Republicana de Catalunya 1
BNG Bloque Nacionalista Galego 1
PNV Partido Nacionalista Vasco 1
BNV Bloc Nacionalista Valencia 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
IU Izquierda Unida 4
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDC Convergencia Democratica de Catalunya 1
UV Unió Valenciana 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ex EH ex Euskal Herritarrok 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet