21. 6. 2024. - 12:30
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Rezultati prema državnoj stranci - 2024. – 2029. Slovenija - Privremeni rezultati

Postotak glasova

Grafikon

Državne stranke


 • SDS - Slovenska demokratska stranka
 • Svoboda! - Gibanje Svoboda
 • Vesna - Vesna - zelena stranka
 • SD - Socialni demokrati
 • N.Si - Nova Slovenija – Krščanski demokrati
 • SLS - Slovenska ljudska stranka
 • Levica - Stranka Levica
 • Resni.ca - Državljansko gibanje Resni.ca
 • DeSUS - DD - Coalition DeSUS - DD (Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Dobra država)
 • ZS - Zeleni Slovenije
 • Ostale stranke - Ostale stranke
Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova % glasova
SDS - Slovenska demokratska stranka 30,59 %
Svoboda! - Gibanje Svoboda 22,11 %
Vesna - Vesna - zelena stranka 10,53 %
SD - Socialni demokrati 7,76 %
N.Si - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 7,68 %
SLS - Slovenska ljudska stranka 7,21 %
Levica - Stranka Levica 4,81 %
Resni.ca - Državljansko gibanje Resni.ca 3,97 %
DeSUS - DD - Coalition DeSUS - DD (Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Dobra država) 2,22 %
ZS - Zeleni Slovenije 1,61 %
Ostale stranke - Ostale stranke 1,52 %

Izvor: agencija Verian za Europski parlament

10. 6. 2024. - 01:07
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Mandati prema klubovima zastupnika - 2024. – 2029. Slovenija - Privremeni rezultati

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe
 • ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL
 • NI - Nezavisni zastupnici
 • Ostali - Novoizabrani zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika u Parlamentu pred kraj njegova saziva

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP 5
S&D 1
Renew Europe 2
Zeleni/ESS 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe
 • ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL
 • NI - Nezavisni zastupnici
 • Ostali - Novoizabrani zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika u Parlamentu pred kraj njegova saziva

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: agencija Verian za Europski parlament

10. 6. 2024. - 01:07
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2024. – 2029. Slovenija - Privremeni rezultati

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke Glasova
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
ID
Zeleni/ESS
The Left
NI
Ostali
Mandati
SDS 30,59 % 4
Svoboda! 22,11 % 2
Vesna 10,53 % 1
SD 7,76 % 1
N.Si 7,68 % 1
SLS 7,21 % 0
Levica 4,81 % 0
Resni.ca 3,97 % 0
DeSUS - DD 2,22 % 0
ZS 1,61 % 0
Ostale stranke 1,52 % 0
100,00 % 5 1 0 2 0 1 0 0 0 9

Državne stranke

 • SDS - Slovenska demokratska stranka
 • Svoboda! - Gibanje Svoboda
 • Vesna - Vesna - zelena stranka
 • SD - Socialni demokrati
 • N.Si - Nova Slovenija – Krščanski demokrati
 • SLS - Slovenska ljudska stranka
 • Levica - Stranka Levica
 • Resni.ca - Državljansko gibanje Resni.ca
 • DeSUS - DD - Coalition DeSUS - DD (Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Dobra država)
 • ZS - Zeleni Slovenije
 • Ostale stranke - Ostale stranke

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe
 • ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL
 • NI - Nezavisni zastupnici
 • Ostali - Novoizabrani zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika u Parlamentu pred kraj njegova saziva

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SDS Slovenska demokratska stranka 4
N.Si Nova Slovenija – Krščanski demokrati 1
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Svoboda! Gibanje Svoboda 2
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SD Socialni demokrati 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Vesna Vesna - zelena stranka 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: agencija Verian za Europski parlament

21. 6. 2024. - 12:30
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Slovenija - Privremeni rezultati

Grafikon

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina SI- Slovenija EU - Europska unija
2004 28,35 % 45,47 %
2009 28,37 % 42,97 %
2014 24,55 % 42,61 %
2019 28,89 % 50,66 %
2024 41,80 % 51,08 %

Izvor: agencija Verian za Europski parlament