Resultat per nationellt parti - 2019-2024 Irland - Officiella resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • FG - Fine Gael Party
 • FF - Fianna Fáil Party
 • Ind. - Independents
 • SF - Sinn Féin
 • GP - Green Party
 • I4C - Independents 4 Change
 • LAB - Labour Party
 • SD - Social Democrats
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
FG - Fine Gael Party 29,59 %
FF - Fianna Fáil Party 16,55 %
Ind. - Independents 15,74 %
SF - Sinn Féin 11,68 %
GP - Green Party 11,37 %
I4C - Independents 4 Change 7,39 %
LAB - Labour Party 3,14 %
SD - Social Democrats 1,21 %
Övriga partier - Övriga partier 3,33 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2019-2024 Irland - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 4
Renew Europe 1
GUE/NGL 4
Gröna/EFA 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Irland - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
GUE/NGL
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
FG 29,59 % 4
GP 11,37 % 2
I4C 7,39 % 2
FF 16,55 % 1
Ind. 15,74 % 1
SF 11,68 % 1
LAB 3,14 % 0
SD 1,21 % 0
Övriga partier 3,33 % 0
100,00 % 4 0 0 1 4 2 0 0 11

Nationella partier

 • FG - Fine Gael Party
 • GP - Green Party
 • I4C - Independents 4 Change
 • FF - Fianna Fáil Party
 • Ind. - Independents
 • SF - Sinn Féin
 • LAB - Labour Party
 • SD - Social Democrats
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FG Fine Gael Party 4
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SF Sinn Féin 1
Ind. Independents 1
I4C Independents 4 Change 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GP Green Party 2
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FF Fianna Fáil Party 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Irland - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Irland Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 13 % 87 % 16 % 84 %
1984 13 % 87 % 18 % 82 %
1989 7 % 93 % 19 % 81 %
1994 27 % 73 % 26 % 74 %
1999 33 % 67 % 30 % 70 %
2004 38 % 62 % 31 % 69 %
2009 15 % 85 % 35 % 65 %
2014 55 % 45 % 37 % 63 %
2019 45 % 55 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Irland - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År IE- Irland EU - Europeiska unionen
1979 63,61 % 61,99 %
1984 47,56 % 58,98 %
1989 68,28 % 58,41 %
1994 43,98 % 56,67 %
1999 50,21 % 49,51 %
2004 58,58 % 45,47 %
2009 58,64 % 42,97 %
2014 52,44 % 42,61 %
2019 49,70 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet